MaintMaster blog - 29 Juni 2017


Utmaning – skapa ett smart underhåll!

Utmaning – skapa ett smart underhåll!

Göteborgsregionens Tekniska College har dragit igång projektet – Smarta Fabriker – för sina studenter. De koordineras och projektleds som ett skarpt projekt och representerar flera funktioner, allt från simulering, elkonstruktion och programmering till experter inom smart underhåll och hållbar produktion.

MaintMaster är en aktiv partner i detta projekt och handleder arbetet med att skapa ett smart underhåll i den Smarta Fabriken. Möt Lisa, Jessica och Madeleine som tagit sig an utmaningen med att skapa ett smart underhåll. Läs mera om dem i vår artikel.