PREWENCYJNE I KOREKCYJNE UTRZYMANIE RUCHU

PREWENCYJNE UTRZYMANIE RUCHU

Skuteczne prewencyjne utrzymanie ruchu zapewnia zwiększenie dostępności, co z kolei prowadzi do podniesienia rentowności, a w długim okresie obniża koszty utrzymania ruchu.

Wykonujemy utrzymanie ruchu na podstawie stanu obiektu oparte na optymizacji dostępności technicznej przez prognozowanie punktów krytycznych urządzenia, zapobiegając tym samym problemom przed ich wystąpieniem.

Działania konserwacyjne, które są „niepotrzebne”, eliminuje się systematycznie, zapewniając tym samym, że wykonana praca gwarantuje wyższy stopień dostępności przy niższych kosztach.

Upewniamy się również, że utrzymanie ruchu stanowi spójną jednostkę zadaniową, na co składa się zapewniony dostęp do części zamiennych i działająca sieć dostawców usług serwisowych.


ZGODNE Z NORMAMI

Utrzymanie ruchu wykonywane w celu oceny lub złagodzenia degradacji i zredukowania prawdopodobieństwa wystąpienia uszkodzeń obiektu.
Prewencyjne utrzymanie ruchu może obejmować UTRZYMANIE RUCHU NA PODSTAWIE STANU OBIEKTU, UTRZYMANIE RUCHU USTALONE ZAWCZASU i UTRZYMANIE RUCHU PROGNOSTYCZNE.

 

UTRZYMANIE RUCHU NA PODSTAWIE STANU OBIEKTU

 • Prewencyjne utrzymanie ruchu obejmujące ocenę stanu fizycznego, analizę i
  ewentualne działania konserwacyjne
 • Kontrola i monitorowanie efektywności i charakterystyki mogą być planowe, na
  żądanie lub ciągłe. Ocena subiektywna albo obiektywna.

 

UTRZYMANIE RUCHU USTALONE ZAWCZASU

 • Prewencyjne utrzymanie ruchu wykonywane stosownie do założonego przedziału czasu lub liczby urządzeń w użyciu, lecz bez wcześniejszego badania stanu obiektu
 • Na przykład czyszczenie, smarowanie i olejenie czy też wymiana komponentów lub części zamiennych.

 

UTRZYMANIE RUCHU PROGNOSTYCZNE

 • Utrzymanie ruchu na podstawie stanu obiektu wykonywane zgodnie z prognozą wynikającą z
  wielokrotnej analizy lub znanej charakterystyki oraz oceny istotnych parametrów degradacji
  obiektu

UTRZYMANIE RUCHU NA PODSTAWIE STANU OBIEKTU

Ta metoda służy do pozyskiwania informacji na temat stanu poszczególnych maszyn w celu ustalenia odpowiedniego działania konserwacyjnego w optymalnym czasie. Utrzymanie ruchu na podstawie stanu obiektu wymaga zatem środków niezbędnych do pozyskiwania informacji o stanie maszyny. Oznacza to zazwyczaj stosowanie wielu rodzajów technik pomiarowych takich jak pomiar wibrometrem, termografia, pomiar ultradźwiękowy czy analiza oleju. Utrzymanie ruchu na podstawie stanu obiektu składa się z pięciu kroków: gromadzenia danych, analizy, zamówienia na pracę, działania korekcyjnego i kontroli funkcjonowania.

ZALETY

 • Odpowiednie działania konserwacyjne we właściwym czasie
 • Planowe działania konserwacyjne zamiast działań wynikających z nagłej potrzeby
 • Drobne usterki maszyn są w porę wykrywane i korygowane
 • Mniej nagłych awarii spowodowanych zużyciem części
 • Wysokie tempo rozwoju umiejętności u pracowników zajmujących się
  utrzymaniem ruchu
 • Znajomość parku maszynowego w obrębie organizacji

WADY

 • Może wiązać się z wysokimi kosztami początkowymi
 • Ryzyko zbyt wczesnej renowacji maszyn
 • Mogą wystąpić trudności w otrzymaniu wspomagania w zakresie utrzymania ruchu na podstawie stanu obiektu w całej organizacji

UTRZYMANIE RUCHUUSTALONE ZAWCZASU

Ta metoda odnosi się do działań profilaktycznych stosowanych zgodnie z planem kalendarzowym
lub czasem użytkowania, np. wymiana oleju, płytek sprzęgła lub innych zużytych części. Pojęcie
to obejmuje również planowe przeglądy i remonty kapitalne, gdzie maszyny i komponenty są
rozbierane w celu kontroli.

ZALETY

 • Zredukowane ryzyko nagłych awarii
 • Zwiększona dostępność
 • Zwiększony stopień planowania działań konserwacyjnych
 • Rozwój kompetencji pracowniczych
 • Zredukowane koszty utrzymania ruchu

WADY

 • Koszty niepotrzebnych części zamiennych i godzin pracy
 • Ryzyko „nadmiernej” konserwacji maszyny
 • Niepotrzebne koszty związane z okresem przestoju z przyczyn wewnętrznych
 • Często statyczne planowanie utrzymania ruchu z ograniczoną informacją zwrotną w zakresie doświadczenia w odniesieniu do planu utrzymania ruchu

UTRZYMANIE RUCHU PROGNOSTYCZNE

Zgodnie z normą prognostyczne utrzymanie ruchu oznacza identyfikację awarii w stadium jej rozwoju. Jest to odmiana utrzymania ruchu na podstawie stanu obiektu. Przy obecnej technice stosuje się zazwyczaj jakiś system monitorowania analizujący i przetwarzający dane z pomiarów. Ułatwia to na przykład określenie, kiedy nadszedł czas wymiany łożyska czy oleju w obiekcie. Zasadę utrzymania ruchu prognostycznego można oczywiście zastosować również przy wykorzystaniu okresowego monitorowania stanu obiektu, jak na przykład kontrole wzrokowe czy gromadzenie danych pomiarowych w celu dalszej analizy i podjęcia decyzji o planowym prognostycznym utrzymaniu ruchu. Celem utrzymania ruchu prognostycznego jest po prostu przewidywanie najbardziej odpowiedniego czasu na takie działania jak na przykład wymiana obiektu, aby wykorzystać cały okres jego użytkowania.


KOREKCYJNE UTRZYMANIE RUCHU

ZGODNE Z NORMAMI

Utrzymanie ruchu wykonywane po wykryciu stanu awarii i zmierzające do przywrócenia obiektu do stanu, w którym może wypełniać wymagane funkcje. Korekcyjne utrzymanie ruchu może być zarówno odroczone, jak i bezzwłoczne.

 

ODROCZONE KOREKCYJNE UTRZYMANIE RUCHU

 • … Korekcyjne utrzymanie ruchu nie jest wykonywane bezzwłoczne po wykryciu usterki, ale zostaje odsunięte w czasie zgodnie z wytycznymi dotyczącymi utrzymania ruchu.

 

BEZZWŁOCZNE KOREKCYJNE UTRZYMANIE RUCHU

 • … Utrzymanie ruchu wykonywane bezzwłocznie po wykryciu usterki w celu
  uniknięcia niedopuszczalnych następstw.

ZALETY

 • Odpowiednie w przypadku maszyny, którą można łatwo zastąpić lub której koszt
  zakupu jest niski.
 • Odpowiednie w przypadku niektórych maszyn w systemach nadmiarowości, gdzie nie można się spodziewać kosztownych skutków ubocznych w razie awarii.
 • Wymaga niskich lub wręcz zerowych nakładów inwestycyjnych w obszarze kompetencji czy technologii

WADY

 • Oznacza nagłe nieprzewidziane uszkodzenia maszyn.
 • Trudność, a czasem niemożność, planowania działań konserwacyjnych.
 • Zniszczenie kapitału – drobne usterki pozostają niewykryte i zmieniają się w
  kosztowne awarie.
 • Niski stopień lub brak rozwoju kompetencji pracowniczych
 • Ryzyko uszkodzeń ciała podczas awarii.
 • Zwiększony wpływ na środowisko/otoczenie.
 • Większezużycieenergii.

Następny rozdział

Czytasz dalej?
Przejdź do następnego rozdziału, aby przeczytać o ULEPSZENIOWE UTRZYMANIE RUCHU.

Continue

maintenance manual pdf downloadDownload the pdf version!