Obliczanie wskaźnika zwrotu z inwestycji (ROI)

Kierownicy działów utrzymania ruchu, z którymi mamy kontakt, rozumieją ogromny potencjał inwestycji w system CMMS. Najtrudniejszą częścią jest przekoanie do tego swojej organizacji. W większości przypadków ma to kluczowe znaczenie dla uzyskania zatwierdzenia inwestycji. Z naszych doświadczeń wynika, że ​​większość firm może zaoszczędzić nawet do 15-30% budżetu na utrzymanie ruchu, co oczywiście przekłada się na ogromne oszczędności w skali roku.

Oszacowanie zwrotu inwestycji dla projektu CMMS jest trudne. Większość z nas rozumie, że każdy rodzaj produkcji jest całkowicie zależny od utrzymania ruchu. Zasadniczo, bez właściwego utrzymania ruchu produkcja zostanie zakłócona, a koszty przestojów, odpadów i wad jakościowych mogą być ogromne. Dodaj do tego, wpływ opóźnień w dostawach na twoje relacje z klientami. Kolejnym aspektem jest bezpieczeństwo i środowisko pracy dla personelu zajmującego się utrzymaniem ruchu i produkcją. Bardzo trudno jest wyliczyć konkretną wartość tych wszystkich aspektów.

Przez lata stworzyliśmy narzędzie, które bardzo szybko daje wyobrażenie o kwotach jakie można zaoszczędzić. Kluczem do sukcesu jest jest wykluczenie wszystkich czynników, które nie mogą być obliczone i skupienie się na tych, które mogą. Dopiero wtedy wynik zyska wiarygodność i będzie traktowany jako fakt, a nie szacunek. Wszystkie pozostałe czynniki będą tylko zwiększały tą kwotę, co oznacza, że ​​wynik jest raczej najgorszym scenariuszem niż myśleniem życzeniowym.

Skupiamy się na trzech wymiarach

  • Niezawodność operacyjna produkcji
  • Efektywne procesy utrzymania ruchu
  • Zagrożenia dla bezpieczeństwa / środowisko pracy

Pomogliśmy wielu firmom obliczyć wskaźnik zwrotu z inwestycji (ROI) dla ich projektu. Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz, abyśmy pomogli ci obliczyć ROI dla twojego przypadku. W większości przypadków nie potrzebujemy wszystkich danych jakie uwzględnia nasz model. Możemy po prostu użyć tych informacji, które już posiadasz a następne rozwijać kalkulację o nowe dane. Raport wskaże wszystkie obszary, które nie są uwzględnione, co tylko zwiększy wiarogodność i pokaże, że kwota nie jest przeszacowana.

 

Skontaktuj się z sales@maintmaster.com aby uzyskać więcej informacji lub dowiedzieć się więcej o naszym produkcie, MaintMaster – system CMMS!

MaintMaster ROI