Usługi integracjyjne MaintMaster

MaintMaster umożliwia łatwą integrację z innymi systemami, takimi jak księgowość, magazyn, dostawcy, zakupy itp. Możemy pomóc ci w skonfigurowaniu procesu integracji, a także zapewniamy wsparcie i konserwację integracji. W dzisiejszych czasach przesyłanie informacji z jednego systemu do drugiego jest często warunkiem koniecznym dla płynej pracy.

Prosty w integracji

MaintMaster umożliwia łatwą integrację z innymi systemami, takimi jak księgowość, magazyn, dostawcy, zakupy itp. Możemy pomóc ci w skonfigurowaniu procesu integracji, a także zapewniamy wsparcie i konserwację integracji. W dzisiejszych czasach przesyłanie informacji z jednego systemu do drugiego jest często warunkiem koniecznym dla płynej pracy.

Jak to działa?

Integracja pomiędzy MaintMaster i innymi systemami zawsze odbywa się za pośrednictwem tak zwanego centrum integracji. Dzięki serwerowi integracyjnemu systemy pozostają całkowicie niezależne od siebie i mogą być aktualizowane lub wymieniane bez wpływu na integrację.

Podczas integracji uruchamiamy klienta oprogramowania – adapter – który zachowuje się jak każdy normalny użytkownik po zalogowaniu. Wysyła i odbiera dane między MaintMaster a centrum integracji. Adapter opiera się na standardowych interfejsach, które umożliwiają przesyłanie dowolnego rodzaju danych, ale jest skonfigurowany tak, aby obsługiwać konkretnie ten proces, który jest integrowany.

Zalety

MaintMaster ma wieloletnie doświadczenie w zakresie strukturyzacji i uruchamiania procesów, w których potrzebna jest integracja. Pomożemy ci zidentyfikować twoje wymagania, a następnie przygotujemy dla ciebie plan projektu. Prościej już się nie da!