MaintMaster blog - 15 februari 2018


Artiklar med positiv inventering

Artiklar med positiv inventering

Har vi några?

Eftersom jag tidigare jobbat på lager & förråd är det intressant att se vilka artiklar som inte blivit uttagna eller ökat sedan senaste inventeringen. Finns det artiklar som inte blivit uttagna kan vi kontrollera om det är så kallade hyllvärmare, artiklar som bara tar plats och pengar. För artiklar där antalet ökat sen senaste inventeringen kan vi se över rutinen för uttag.

 

Hur man kan då visa det i MaintMaster?

-Jo då gör man såhär:

 1. Skapa ett urval baserat på tabellen
  • Leveranser om du önskar se artiklar som ökat i värde
  • Uttag om du önskar se artiklar som minskat i värde
 2. Döp urvalet till lämpligt namn. Exempelvis: Artiklar med positiv inventering
 3. Lägg till kolumnerna:
  • Artikel
  • Datum
  • Mängd
  • Värde
  • Transaktionsinformation
  • Lagerplats
 4. Till förråd
 5. Lägg till villkoren:
  • Transaktionsinformation – Innehåller: Inventering
  • Mängd: Lika eller större än 1
 6. Gå till fliken Filterinställningar och sätt Tidslinjefilter till Datum
 7. Spara och stäng

Voila!

 

Du har nu ett urval där du kan se artiklar som ökat/minskat i värde vid inventeringar.
Använd datumfiltret ovanför urvalet för att filtrera på rätt tidsperiod.

 

& kontakta oss på MaintMaster support om du har frågor eller funderingar!

/ Erik Söderberg, Team Leader MaintMaster support