MaintMaster blog - 7 januari 2016


MaintMagician: MaintMasters mailfunktion

MaintMagician: MaintMasters mailfunktion

Att bra intern kommunikation är nyckeln till ett väl fungerande samarbete är väl känt. Men trots det händer det allt för ofta att information försvinner på vägen eller hamnar ”mellan stolarna” på en arbetsplats. Med MaintMasters mailfunktion kan du säkerställa att rätt personer snabbt och smidigt får tillgång till viktig och användbar information. Det finns många olika situationer …

Läs mer

MaintMaster blog - 15 december 2015


Ständiga förbättringar kräver ständiga förändringar

Ständiga förbättringar kräver ständiga förändringar

Johan Peterson har arbetat på MaintMaster sedan 2006 (fd Aretics). Under sina tio år på företaget har han fått möjlighet att träffa många kunder och det är erfarenheterna från just dessa möten som han har samlat inspiration ifrån till sina föreläsningar. Om du ännu inte har haft förmånen att gå på någon av Johans föreläsningar så är …

Läs mer

MaintMaster blog - 5 maj 2015


Stor press och underhåll

Stor press och underhåll

Senast vi besökte Beslag & Metall stod förebyggande- och tillståndsbaserat underhåll på agendan. Nu med en färsk investering i norra Europas största press och investering i MaintMaster siktar Beslag & Metall på ytterligare utökning av sin marknad. – Vi har kraftigt utökat våra möjligheter att leverera till marknaden, säger Torbjörn Gustavsson, inköpsansvarig på Beslag & …

Läs mer

MaintMaster blog - 14 januari 2015


MaintMagician: Maskinen som är huvudsaken

MaintMagician: Maskinen som är huvudsaken

Likt den itusågade damen kan det ibland vara lite svårt att veta vilken del av en anläggning som är maskinen som vi pratar om. Inte för dig och The MaintMagician så klart, ni är ju människor. Som människa förstår man helt naturligt av sammanhanget vad som är huvudmaskinen i ett produktionsavsnitt. Men dataprogram behöver lite hjälp. Här är …

Läs mer

MaintMaster blog - 14 november 2014


Tips från MaintMaster: En underhållschefs dag

Tips från MaintMaster: En underhållschefs dag

Staffan Bergström är en av MaintMasters mest meriterade medarbetare. Staffan har jobbat som underhållschef i många år vilket gör att han förstår våra kunder väl. Dessutom har han ett stort hjärta och sprider mycket värme, både här på MaintMaster och ute på Sveriges underhållsavdelningar. Här är hans berättelse. Jobbet som underhållschef är mångfacetterat, intressant och inspirerande, men kan också vara slitsamt. Allt som inte …

Läs mer
1 11 12 13