MaintMaster blog - 22 mars 2021


Förbättring av förebyggande underhåll (FU)

Förbättring av förebyggande underhåll (FU)

Man säger att allt förebyggande underhåll är bra och visst är det i huvudsak så. Vi vill komma bort från akuta åtgärder, men det är viktigt att vårt förebyggande underhåll är rimligt i förhållande till hur mycket som produceras och andra faktorer. Underhållsarbeten är som du vet till för att bevara eller återställa utrustningars kapacitet, …

Läs mer

MaintMaster blog - 12 november 2020


KPI-Handboken är klar!

KPI-Handboken är klar!

Hjältarna på underhåll… Hur kan vi utvärdera underhållsavdelningens arbete? Hur mäter vi våra förbättringar? Och hur vet vi om vi är på rätt väg? KPI-handboken återspeglar de erfarenheter som våra projektledare har gjort med våra kunder och samlar en mängd olika KPI:er som kan användas för underhållsavdelningen. Använd den som inspiration. KPI:erna är inte exklusiva …

Läs mer

MaintMaster blog - 27 augusti 2020


SS-EN 13306: Bra kommunikation leder till framgångsrikt underhåll

SS-EN 13306: Bra kommunikation leder till framgångsrikt underhåll

Gästbidrag: SS-EN 13306 kommunikation är nyckeln till framgång – vi måste prata med varandra och vi måste dokumentera vad vi gör! Kommunikation är speciellt viktigt för underhållspersonal. En av de viktigaste sakerna vi gör är dokumentationen av underhållsaktiviteterna. En tydlig dokumentation av alla aktiviteter hjälper både kollegor och kunder att förstå exakt vad som har …

Läs mer

MaintMaster blog - 23 oktober 2019


Öka medvetenheten med varningar och aviseringar

Öka medvetenheten med varningar och aviseringar

Ibland vill vi få en notis om något viktigt eller brådskande händer. Med aviseringar och notifieringar i MaintMaster gör du det möjligt för dina användare att ha full kontroll, även om de inte är inloggade eller använder systemet. Till exempel, om du har leverantörer eller användare som inte dagligen använder MaintMaster så kan systemet skicka …

Läs mer

MaintMaster blog - 17 oktober 2019


Varför kategoriserar vi?

Varför kategoriserar vi?

Allt i MaintMaster är kategoriserat och vi pratar alltid om det på alla våra utbildningar. Men varför tycker vi egentligen att det är så viktigt med kategorier? Jo, det är av den enkla anledningen att kategorier hjälper oss att hålla ordning. Vi kategoriserar i vår vardag, kanske utan att du är medveten om det, så …

Läs mer

MaintMaster blog - 5 september 2019


Ekonomiska fördelar med Saas

Ekonomiska fördelar med Saas

Vi får ofta frågan vad skillnaden mellan en Saas och ”on-premie” tjänst/produkt. I det här inlägget vill vi belysa de ekonimska fördelarna med en SaaS-tjänst. Inga dolda kostnader On-Premise vs SaaS: I stort sett står on-premise system för endast 10 procent av den totala kostnaden för produkten. Den mycket större delen (90 procent) avser andra …

Läs mer

MaintMaster blog - 28 augusti 2019


Mäta stilleståndstid eller antalet stopp?

Mäta stilleståndstid eller antalet stopp?

Det finns hyllmeter av böcker som beskriver nyckeltal man kan använda för att mäta och påverka sin verksamhet. Vi rekommenderar att använda ett fåtal för varje del av verksamheten för att mäta och påverka på rätt sätt. TAK eller OEE är ett fantastiskt nyckeltal som går att använda som övergripande nyckeltal i ditt underhållssystem. Men …

Läs mer

MaintMaster blog - 7 augusti 2019


Varför MaintMaster?

Varför MaintMaster?

Vi tror att kraften i ett underhållssystem kommer när det verkligen används. Och för att kunna användas, måste det vara tillräckligt flexibelt att anpassa till alla dina behov. Det är ganska ovanligt i vår verksamhet att en leverantör litar på sina användare och litar på dem vet vad som behövs och som gör verktyget för …

Läs mer

MaintMaster blog - 11 juli 2019


Varför stiger antalet fel med MaintMaster?

Varför stiger antalet fel med MaintMaster?

Ett problem som jag upplevt i min roll som underhållschef är svårigheten i att få alla berörda att beställa och rapportera i system. Det är ju så mycket enklare att ringa till en tekniker, beskriva problemet och låte hen fixa det. Då är det inte längre mitt ansvar… Känner du igen beteendet? Problem som det …

Läs mer

MaintMaster blog - 20 juni 2019


Skapa en driftsäker organisation

Skapa en driftsäker organisation

På MaintMaster är vi övertygade om att en oerhört viktig del i att uppnå ett effektivt underhåll är att ha kontroll. Allt vi gör är tänkt att hjälpa dig att skapa kontroll i din vardag. Självklart gäller det även din organisation. Troligtvis har du, i din roll som ansvarig för en organisation, insett att ditt …

Läs mer
1 2