MaintMaster blog - 20 december 2018


Checklist MaintMaster

Checklist MaintMaster

Har du tänkt på hur mycket enklare och snabbare det är att göra saker om du har en enkel checklista framför dig?

Många ser checklistor som ett sätt att inte glömma bort viktiga steg. Det gäller speciellt när du gör viktiga saker där en miss kan orsaka stor skada, som när en pilot går igenom sin checklista före start. Men jag har upptäckt att en stor del av vinsten ligger i att det går så mycket snabbare att använda en checklista än att inte göra det!

Det finns massor av saker i din omgivning som du och andra gör i en viss ordning. Många av sakerna gör du inte så ofta, och därför måste du då fundera lite på hur det nu var man skulle göra när det blir dags. I det fallet är mitt tips; skapa en checklista.

Så snart du känner att du ska göra något där en checklista hade varit bra, gå till MaintMaster och skapa en ny checklista (eller rutin, instruktion eller vad du nu kallar det). Lägg alla checklistor i samma urval så att alla lätt kan hitta dem.

Ett tips är att också skapa en checklista för hur man använder checklistor! Det låter lite konstigt, men då blir det enklare även för nya kollegor att komma in i jobbet och göra rätt från början.

Vi på MaintMaster kopierar informationen i checklistan och skapar ett nytt jobb för det. Sen stryker vi varje punkt i takt med att de genomförs. Är det flera personer som ska utföra de olika stegen så skickar vi helt enkelt jobbet mellan de ansvariga. Enkelt, kvalitetssäkrat och väldigt snabbt sätt att jobba!

/ Peter Barkland
CEO, MaintMaster Systems