MaintMaster blog - 23 maj 2016


Pressmeddelande: Digital närvaro genererar rekordmånga nya kunder till MaintMaster

Pressmeddelande: Digital närvaro genererar rekordmånga nya kunder till MaintMaster


Det har blivit en rivstart på 2016 för MaintMaster Systems AB. MaintMaster är ett underhållssystem som används av företag inom framförallt tillverkande industrier. Systemet hjälper till att säkerställa en lönsam driftsäkerhet genom att förhindra oplanerade driftstopp i produktionen.

Bara under april månad har 8 nya kundkontrakt tecknats och flera befintliga kunder har utökat sitt användande av systemet genom att införa det på flera delar inom organisationen. Anledningen till det ökade intresset för MaintMaster tros till stor del bero på den ökade digitala närvaron enligt marknadschef Sofia Modigh:

”- Sedan vi lanserade vår nya hemsida i våras har vi märkt av en avsevärt högre besökstrafik, både inom Sverige men framförallt från länder runt om i världen. Vi har också sett att antalet förstagångsbesökare som hittar till oss via sökmotorer ökat och att dessa i hög grad leder till köp.

Försäljningschefen Henrik Hagdorn instämmer i att den ökade digitala närvaron har lett till fler avslutade affärer:

”- Idag har vi förmånen att inleda dialog med företag som vi tidigare inte ens kände till. Att det finns ett stort intresse för produkten bland besökarna på hemsidan märks framförallt på att antalet nedladdade demos på hemsidan har ökat.

Förändrad köpprocess

Att köpa och implementera ett nytt system i en verksamhet, som till exempel ett underhållsystem, innebär ofta av en lång beslutsprocess som ibland kan ta flera år. Den ökade digitala närvaron har dock ändrat köpbeteendet bland framförallt mindre företag där beslutsvägarna ofta är kortare. Det är något som Henrik verkligen har märkt av:

”- Flera av de kunder vi fått in på senare tid är företag som själva har sökt sig till oss och köpprocessen går ofta snabbt. Tack vare den digitala utvecklingen kan det numera gå på ett par dagar från det att kunderna har fått upp ögonen för oss via vår hemsida, testat systemet och kommit igång med att arbeta i MaintMaster.

Ett exempel på det är företaget Susteco AB som tillverkar och säljer komposteringsanordningen BigHanna. Företagets VD, Ylva Ahlström, förklarar hur det kommer sig att de valde MaintMaster:

”- Vi fick upp ögonen för MaintMaster via internet när jag letade efter ett uppföljningssystem för våra maskiner. Anledningen till att vi valde MaintMaster är därför att vi behöver ha en uppföljning och dialog med flera olika maskiner och kunder. I MaintMaster kan vi dela ut maskiner till en distributör så att vi tillsammans kan sköta uppföljningen. Att ha det online och att vi har samma information kommer att underlätta.

Ett urval av MaintMasters nya kunder:

  • Anza / Orkla
  • Petro Port
  • Carolines Kök
  • Susteco AB
  • PG&WIP
  • Hultafors AB