MaintMaster blog - 1 juli 2020


Hantering av jobbintervall för återkommande jobb

Hantering av jobbintervall för återkommande jobb

Från version 8.11 av MaintMaster har vi gjort en förändring av hur man skapar och hanterar intervall för återkommande jobb. Om man redigerar ett intervall och gör det på fel sätt så ändrar man alla återkommande originaljobb med detta intervall, vilket kan få stora konsekvenser i ditt underhållssystem.

I tidigare versioner av MaintMaster angav man intervallet för respektive återkommande jobb. Om man hade 10 återkommande jobb med intervallet 1 gång per månad fick man redigera den inställningen 10 gånger. Från version 8.11 hanteras intervallen separat, dvs du skapar intervallet en gång men använder den till flera återkommande jobb

Låt oss anta att ni vill skapa ett återkommande rengöringsjobb som ska utföras var 14:e dag med start den 1 augusti. Klicka på Ny/Återkommande jobb välj Jobbkategori.

 1. Välj vilket objekt jobbet ska vara kopplat mot
 2. Ange en rubrik och en ansvarig grupp.
 3. Ange intervall genom att välja en befintlig i listan. Finns inte det intervall som du vill ha, sidoklicka och välj lägg till. Observera att om du väljer redigera kommer alla återkommande jobb som är kopplade till intervallet att påverkas.
 4. Ange önskat intervall i listan. Finns inte intervallet som ni vill ha sidoklicka (pilen som pekar till höger) och välj lägg till.
 5. Gör inställningar enligt bilden.
 6. Det här intervallet kommer per automatik att få namnet ”Med 14 dagars intervall”. Ni kan ändra det genom att bocka ur ”Skapa ett jobbintervallnamn med inställningen”. Vill ni ta bort ett intervall i listan inaktiverar ni den genom att klicka i rutan ”Avaktivera det här jobbintervallet”
 7. Klickar på Spara och stäng

Nu har jobbet ett intervall på 14 dagar. Nästa steg är att tala om från med när detta ska börja. Det gör ni genom att ange ett datum i ”Seriestartdatum”, dvs i det här fallet den 1 augusti. Ni kan enkelt kontrollera att era inställningar blev rätt genom att gå till fliken ”Jobbförekomster”.

Efter en tid visar det sig att ni vill ändra intervallet på jobbet till varannan månad. Under tiden har ni hunnit att skapa ytterligare 3 återkommande jobb som alla görs med intervallet 14 dagar dvs ni har nu totalt 4 originaljobb med intervallet var 14 dagar. När ni nu ska ändra intervallet på det första originaljobbet, återkommande jobb ”Rengöring”, måste ni först kontrollera om det intervall ni vill ändra till redan finns eller inte.

 1. Öppna det återkommande originaljobb som ni vill redigera
 2. Välj intervall i listan för Jobbintervall. Finns inte det önskade intervallet ”Varannan månad” är det viktigt att ni lägger till ett nytt intervall. Om ni redigerar det befintliga intervallet så kommer de andra 3 originaljobben som använder samma intervall att påverkas. Som framgår av bilden nedan så pekar alla 4 originaljobb på samma intervall. Om ni gör en ändring i det intervallet så kommer alla originaljobb med samma intervall att påverkas.

 1. Sidoklicka och välj Lägg till, ställ in ett intervall på varannan månad
 2. Sparar och stäng

Det återkommande rengöringsjobbet har nu fått ett nytt intervall utan att ni påverkat några andra originaljobb.

Via systeminställningarna -> jobb -> intervall kan ni se vilka intervall som finns och hur många återkommande jobb som kommer att påverkas om man redigerar ett jobbintervall.