Kom igång med MaintMaster!

Vi är övertygade om att system som är enkla också blir system som används, skapar nytta och kontroll för våra kunder. Detta ligger till grund för allt vi gör i vår utveckling av MaintMaster. Trots att MaintMaster är ett extremt kraftfullt underhållssystem är det enkelt att komma igång med de grundläggande funktionerna. Att ta ett första steg som skapar nytta redan från början är varken svårt eller krångligt. Allt du behöver göra är följa dessa 6 steg så är du igång. Enklare kan det inte bli!

1. Hur man skapar sitt anläggningsregister

 

Anläggningsregistret innehåller alla de objekt som vill kunna hantera i ditt underhållssystem. Objekt kan vara dina maskiner, din anläggning, dina fordon eller annat som du behöver kunna skapa jobb på. Registret kan byggas upp i en trädstruktur likt ett filsystem med olika nivåer, t ex Fabrik – Produktionslinje – Huvudobjekt – Maskin – Underobjekt. Hur du väljer att bygga upp detta beror på hur din verksamhet ser ut. Att skapa objekt är enkelt, följ bara stegen nedan.

1. Klicka på Anläggning och högerklicka på den plats i anläggningen där du vill lägga till ett objekt.

2. Välj vilken kategori, tex Maskin

3. Det kort som du har fått upp kallas objektkort, här skriver du in information om ditt objekt, i exemplet nedan lägger vi upp en ny svarv genom att fylla i följande information:

  • Namn: Proturn Svarv (använd gärna fabrikörens namn)
  • Nummer: 101020
  • Beteckning: Nya svarven (här kan du skriva in vad svarven kallas)

4. För att underlätta för användaren så kan du lägga in en bild på ditt objekt genom att gå till fliken Beskrivning/ Bilder

5. Klicka på Redigera bild/ Lägg till bild för att lägga till en bild

6. Spara ditt nya objekt med Spara & Stäng eller med Arkiv/ Spara (CTRL+S).

Tips!

Från början finns det redan upplagt en Fabrik, ett par Avdelningar och en Produktionsgrupp i ditt system. Dessa kan du enkelt ändra namn på eller ta bort. Öppna objektskorten genom att dubbelklicka på dem i Anläggningsträdet. Byt helt enkelt namn i fältet namn och klicka på spara.

Du kan enkelt flytta dina objekt i trädet genom drag and drop.

För att det ska vara enkelt att hitta och få fram information om våra objekt, så krävs det att vi har en bra struktur. Genom att använda oss av kategorier och typer så kan vi få det!

En kategori tillsammans med en typ beskriver vad någonting är, till exempel:

  • Vi har många objekt som kan ta oss från plats A till B. För att samla dessa objekt i en grupp så kategoriserar vi de som Fordon. Eftersom det finns många olika fordon så använder vi typer för att definiera objekten ytterligare, exempelvis Bil, Lastbil, Motorcykel, Truck. Vår kategori i MaintMaster blir Fordon och de olika typerna lägger vi in som Bil, Lastbil, Motorcykel, Truck.

Det ska vara enkelt att hitta i vårt anläggningsträd. Förutom att vi kan söka direkt i det med hjälp av ett filter så kan vi göra våra bilder klickbara! För att göra ett nytt objekt klickbart så måste du alltid utgå ifrån objektet som ligger en nivå högre upp i ditt anläggningsträd, gör så här:

  1. Gå till ditt anläggningsträd
  2. Klicka på objektet Production (det objekt vars bild du vill skapa en klickbar länk på)
  3. Bilden på objektet visas i den högra sidan, där hittar du även knappen Redigera bild, klicka på den
  4. Välj redigera objektvyer och bildlänkar
  5. I det nya fönstret som öppnas hittar du på vänstersidan de objekt som än så länge inte finns klickbara i bilden. Ta tag i ett av objekten och dra det ut till din bild, släpp objektet på den plats i bilden där du vill skapa din länk
  6. Spara och stäng för att slutföra länkningen

Du kan enkelt skapa egna fält på dina objekt så att du själv kan välja vilken information du vill ha med. Fälten som man skapar heter XP (extended properties) men kallas oftast för egenskaper. Så här kan du göra för att till exempel få med ett fält med information om när garantiperioden för din maskin är slut.

1. Gå till Inställningar och Hantera egenskaper i ditt objektskort

2. Klicka på Lägg till under fliken Egenskaper

3. Skriv namnet Garantiperiod slutar (det här är bara ett exempel, du får såklart döpa din egenskap till det som är relevant för dig)

4. Välj Datum som Datatyp

Att välja Datum kommer innebära att formatet i fältet alltid är ett datum enligt år – månad – dag. De olika datatyperna gör det möjligt för dig att välja vilket format du vill ha din information i.

5. Klicka OK för att spara din nya egenskap

6. Klicka OK igen för att stänga kategoriredigeraren

7. Ditt nya fält har nu dykt upp på ditt objektskort

Tips! Den nya egenskapen (fältet) följer med samtliga kort av samma Kategori. Denna data går att hantera som all annan data i systemet. T ex för att söka, sortera ut, skapa diagram och mycket mer. Detta gör MaintMaster till ett extremt dynamiskt och anpassningsbart system.