Att skapa en ny kategori

 

I det här exemplet kommer vi att skapa en ny kategori där vi kan samla våra olika typer av fordon. Vi kommer alltså att skapa en objektkategori. För våra fordon så vill vi också veta när senaste besiktningen gjordes. För att få med det så skapar vi en ny egenskap.

1. Gå in i Systeminställningar/Anläggningsobjekt/Kategori.

2. Klicka på Lägg till.

3. Ge kategorin namnet Fordon.

4. Skriv en beskrivning av vad kategorin ska användas till och lägg till en ikon.

5. Gå till fliken Typer.

6. Skriv in några typer av ett fordon, Bil, Lastbil, Truck, Cykel.

7. Gå till fliken Egenskaper.

8. Klicka på Lägg till.

9. Döp egenskapen till Senast besiktad.

10. Sätt datatyp till Datum, vi väljer det för att vi ska kunna välja ett datum i det nya fältet.

11. Skriv en beskrivning av egenskapen, till exempel Egenskap som visar när den senaste besiktningen gjordes.

12. Klicka OK.

13. Klicka OK igen för att spara den nya kategorin.

Nu är den redo för att användas! Skapa ett nytt objekt med din nya kategori för att se resultatet.

I det här exempel skapat vi en kategori för våra förbrukningsartiklar så som handskar, öronproppar, skyddsglasögon, etc. Oavsett om du vill skapa en kategori för objekt, artiklar, personer, osv, så kommer du att göra det på samma sätt, vilket du märker här.

1. Gå till Systeminställningar/Artiklar/Kategori.

2. Klicka på Ny.

3. Skriv in ett namn, till exempel Förbrukningsartiklar.

4. Skriv en beskrivning.

5. Gå till fliken Typer.

6. Skriv in ett antal typer, till exempel Handskar, Öronproppar, Skyddsglasögon.

7. Klicka OK.

Nu är din nya kategori för artiklar/reservdelar redo att användas!