FAQ

Här har vi samlat svaren på det mesta du kan behöva veta om MaintMaster.

Vanligaste frågorna

Redigera urvalet och gå till fliken Visningskolumner. För vald visningskolumn, under fliken Utseende, kan man välja om man bara vill visa kolumnen som en ikon, text eller både och.

Gå in i en lista med dina maskiner och öppna kortet för maskinen i appen. Högst upp till höger ser du menyn (tre punkter), där hittar du Lägg till bild. Välj sedan om du vill ta en ny bild med kameran eller använda en som du redan har. (Add picture, på engelska)

Ett huvudobjekt är ett objekt som är beroende av att underliggande objekt fungerar. Om ett underliggande objekt stannar, så kommer även huvudobjektet göra det.

 

Ett exempel är bilar, om det blir ett motorhaveri eller en punktering så kommer hela bilen att bli stillastående fram till dess att felet har åtgärdats.

Du kan söka på flera sätt i MaintMaster. Här är de vanligaste:

  • Supersöken: sökfunktionen som du hittar högst upp i MaintMaster.
  • Filtrering i urval: i dina urval kan du skriva i ett filter.
  • Sök: funktionen som finns via knappen bredvid din supersök.

Du hittar visningsvärdet på postens kategori, under fliken ”utseende”.

Vi har spelat in en film som enkelt visar hur du skapar automatisk nummergenerering på nya artiklar steg för steg.

Det ser du genom att gå till fliken Mobilitet på urvalet. Där kan du även ställa in hur urvalet ska visas i din mobila enhet.
Ta kontakt med vår support om du vill veta mer!

Du hittar vilken sammanställningssida som används på postens kategori, under fliken ”Utseende”.

Säkerhet

Det beror på vad du har tagit bort. Artiklar och personer kan du återställa ifrån borttagna poster i Systeminställningar. Jobb som har tagits bort kan inte återställas, det samma gäller objekt.

I inloggningsrutan för MaintMaster så finns knappen ”Glömt lösenordet?”. Genom att klicka på den så skickas ett mail till din mailadress, därifrån får du välja ett nytt lösenord.

Rapporter

Ja, du kan förändra dina utskrifter. I MaintMaster så finns en funktion som kallas för ”Sammanställningssidor”. Du hittar konfigurationen för det under Systeminställningar -> Sammanställningssidor.

Vi har även möjlighet att skräddarsy dina utskrifter utöver funktionerna som finns i våra inbyggda Sammanställningssidor. Ta kontakt med vår support för mer information!

Du kan endast få fram MTBF på dina huvudobjekt. Anledningen till det är att stilleståndstid bara kan registreras på huvudobjekt.

Länkning

Nja, du kan länka mappar, men då måste mapparna vara i zip-format. Alternativet är att du skapar en egenskap och använder datatypen ”Mapp”. Då får du möjlighet att i egenskapen peka ut sökvägen till en specifik mapp. Kom ihåg att länkade filer/mappar måste ligga på en nätverksplats om du vill att användare ska kunna komma åt filerna.

Kategorisering

Det enklaste är att lägga till dina egenskaper på en Sammanställningssida.

Alla användare kan tillhöra en grupp. Med den funktionen kan du skapa gemensamma urval för respektive grupp. Det är alltså möjligt att flera användare ingår i samma grupp, då kan man exempelvis skicka jobb till den gemensamma gruppen, istället för att det skickas till en specifik person. Det gör att vem som helst i den aktuella gruppen kan ta hand om jobbet.

Roller styr vad du får se i MaintMaster. Om du t ex har en användare som tillhör rollen ”Underhållskoordinator” så kommer den användaren att kunna se urval som tilldelas till rollen ”Underhållskoordinator”.

Ansvarig betyder ”ägare av jobbet”. Ett jobb kan endast ha en ansvarig – det kan vara en grupp eller en person, men det är den gruppen eller personen som äger jobbet.

Behörigheter konfigureras inifrån systeminställningar. Det är behörigheterna som avgör vad du får göra i systemet. Om du saknar en behörighet att utföra något så kommer MaintMaster att tala om det. Om det händer så rekommenderar vi dig att kontakt med din systemadministratör.

Allting i MaintMaster kategoriseras. Det är enkelt att skapa nya kategorier och typer. Vi rekommenderar att man låter sitt behov styra hur många kategorier och typer man har.

Enligt oss så bestämmer en kategori vad någonting är, t ex ”Fordon”, och en typ är enkelt beskrivet en underkategori till kategorin, t ex ”Truck”.

Din prioritet styr vad du får göra i systemet.

Prioriteter hanteras ifrån Systeminställningarna och det är något som du sätter för hela systemet. Lägger du till, tar bort, eller ändrar i en befintlig prioritet så slår den ändringen igenom i hela systemet.

Ja, det kan du! I MaintMaster så heter fälten egenskaper och du kan enkelt lägga till dina egna.

Du lägger till egenskaper på respektive kategori. Om du vill lägga till en egenskap, så ska du börja med att öppna den kategori som egenskapen ska tillhöra. Om du t ex vill lägga till en egenskap för ”Motoreffekt” på dina artiklar, så öppnar du en artikelkategori (du kanske rentav har en kategori som heter ”Motor”?), väljer fliken ”Egenskaper” och klicka på ”Lägg till”. Härifrån får du bestämma namnet på din egenskap samt vilken datatyp den ska innehålla. När du är klar klickar du bara på OK och kryssar i din egenskap för användning. Därefter finns den med på alla artiklar som har samma kategori som den du redigerade.

Om du byter namn på en egenskap så kommer namnbytet att slå igenom i hela systemet och det görs direkt.

Du kan endast ta bort en egenskap som inte används. Om du försöker ta bort en egenskap som används så kommer MaintMaster att meddela dig om att den används och att den därför inte kan tas bort.

I MaintMaster så finns det stöd för att kunna hantera streckkoder. Du kan välja på en rad olika etiketter med streckkoder för utskrift. Om behovet finns så kan du även kombinera MaintMaster med en streckkodsläsare. Kontakta vår support för mer info!

Ja, namnändringar slår alltid igenom i hela systemet.

Avslutskoder används när man avslutar ett jobb och används för att du enklare ska kunna spåra avslutade jobb, och föra statistik på dina jobb. Med hjälp av avslutskoder så kan du se om ett jobb berodde på materialfel, handhavande etc. Du bestämmer själv vilka avslutskoder du vill ha!

Du kan ta bort en person som har slutat så länge personen inte är ansvarig för ett jobb, eller finns som värde i en egendefinierad egenskap.

Ett urval är den lista som du kan ta fram din information i. Vill du t ex se alla dina jobb så skapar du ett urval som baseras på ”Jobb”.
En urvalskolumn är det fält som du önskar titta på. Om du t ex vill att ditt urval ska visa vem som är ansvarig för jobben så väljer du att lägga till urvalskolumnen ”Ansvarig”.

Urvalsvillkor använder du om du vill begränsa ditt urval, t ex om du bara vill se jobb som är avslutade så väljer du att lägga till urvalsvillkoret ”Status” -> ”Specifika poster” -> ”Avslutat”.

 

Urval, urvalskolumner och urvalsvillkor gör att du själv kan designa dina listor!

Ja, men vi brukar börja med att rekommendera ett alternativ till att ha tvingande fält. Det är att du skapar urval för bevakning, så att om någon till exempel avslutar ett jobb utan att fylla i ett obligatoriskt fält, så kommer det jobbet att dyka upp i ett urval som systemägaren ansvarar för och hen får se över om det behövs utbildning av personal eller om fältet är överflödigt.

Vill man trots allt ha fält som är tvingande så har vi en modifier för det. Kontakta oss för mer information!

Ett sökurval är ett vanligt urval.

Supersöken kommer att söka på dina posters visningsläge. Du ställer in visningsläget på kategorierna. Om du till exempel har visningsläget ”Förnamn Efternamn” för en personkategori så kan du söka på personers förnamn och efternamn.

MaintMaster kan hantera de allra flesta etiketter. Du kan välja bland över 30 leverantörer och till varje leverantör finns ett antal etikettstorlekar.

Reservdelar

Ja!
Du kan göra det på fler sätt:

1. Genom att lägga till artikeln på objektkortet.
2. Genom att lägga till objektet på artikelkortet.
3. Genom att lägga till artikeln på ett jobb som ska utföras på objektet. När jobbet avslutas så kommer artikeln automatiskt att få en koppling till objektet, vilket gör att det blir enkelt att hitta den nästa gång!

Ja, om artikeln inte är reserverad för ett jobb, eller finns med i en inköpsorder som inte är avslutad, så kan du ta bort den. Om det har skett transaktioner för artikeln så kommer den inte tas bort helt utan den kommer endast att hamna i dina borttagna poster i Systeminställningar.

När du beställer en artikel via beställningsguiden så har du en kryssruta för inställningen ”Visa pris på inköpsorder”. Om du kryssar ur den kommer priset inte att komma med på utskriften.

Genom att markera alla artiklar som du vill inventera och därefter klicka på knappen ”Inventering” så kan du få upp en inventeringslista.

Produktionsflöde

När ett jobb når status ”Påbörjat” så blir artiklarna reserverade. När jobbet når ”Avslutat” så kommer det ske ett uttag av artiklarna. Inställningen ”Automatiska uttag” kan inte kombineras med manuella.

Om du raderar ett originaljobb så kommer alla planerade förekomster att försvinna. Förekomster som har status ”Påbörjad” eller ”Avslutat” kommer att finnas kvar även när originaljobbet har blivit raderat.

På alla originaljobb så kan du ställa in ett slutdatum. Det gör du under fliken ”Intervall”. Om du väljer att fylla i ett slutdatum så kommer inte MaintMaster att skapa några förekomster efter det angivna datumet.

Du kan lägga fram seriens startdatum, det gör du via fliken ”Intervall”. Om du har avslutade förekomster kommer dessa ligga kvar men alla planerade kommer att ändras så att nästa planerade förekomst motsvarar det nya startdatumet. Ett annat alternativ är att du avslutar förekomsterna med avslutskod ”Ej utfört”, eller motsvarande.