FAQ

Här har vi samlat svaren på det mesta du kan behöva veta om MaintMaster.

Hitta saker i MaintMaster

Gå in i en lista med dina maskiner och öppna kortet för maskinen i appen. Högst upp till höger ser du menyn (tre punkter), där hittar du Lägg till bild. Välj sedan om du vill ta en ny bild med kameran eller använda en som du redan har. (Add picture, på engelska)

Ett huvudobjekt är ett objekt som är beroende av att underliggande objekt fungerar. Om ett underliggande objekt stannar, så kommer även huvudobjektet göra det.

Ett exempel är bilar, om det blir ett motorhaveri eller en punktering så kommer hela bilen att bli stillastående fram till dess att felet har åtgärdats.

 • Du kan söka på flera sätt i MaintMaster. Här är de vanligaste:

Supersöken: sökfunktionen som du hittar högst upp i MaintMaster.

Filtrering i urval: i dina urval kan du skriva i ett filter.

Sök: funktionen som finns via knappen bredvid din supersök.

Det ser du genom att gå till fliken Mobilitet på urvalet i urvalshanteraren. Där kan du även ställa in hur urvalet ska visas i din mobila enhet.

Ja, naturligtvis! Och det är bara språket för din användare som påverkas.

Om du vill ändra ditt standardspråk (språket för bland annat Systeminställningar) så kan du enkelt göra det:

1. När du loggar in, kryssa i rutan ”Logga in med avancerade startalternativ”
2. Klicka på Standardspråk
3. Ändra till det språk du vill använda

Nästa gång du loggar in så kommer ditt språk vara uppdaterat.
Urval, kategorier och annan text som du har skrivit in själv kommer inte att översättas.

Klicka på Verktyg uppe i vänstra hörnet på kortet och välj ’Länka fil…’ och leta sedan upp den fill du vill länka till posten.

Kom ihåg att länkade filer måste ligga på en nätverksplats om du vill att användare ska kunna komma åt filerna.

Det går att scanna streckkoder i MaintMaster. Du kan skriva ut koderna från MaintMaster eller skapa egna QR-koder. Vi har även en tilläggstjänst som tillåter er att använda en streckkodsläsare. Du kan använda streckkoder för objekt och reservdelar.

1.Öppna ett jobb i appen
2.Gå till fliken beskrivning
3.Tryck på pennan uppe i högra hörnet
4.Redigera texten
5.Klicka på bocken (ok tecknet)

Säkerhet/ Teknik

Det beror på vad du har tagit bort. Artiklar och personer kan du återställa ifrån borttagna poster i Systeminställningar. Jobb som har tagits bort kan inte återställas, det samma gäller objekt.

I inloggningsrutan för MaintMaster så finns knappen ”Glömt lösenordet?”. Genom att klicka på den så skickas ett mail till din mailadress, därifrån får du välja ett nytt lösenord.

Du kan ta bort en person som har slutat så länge personen inte är ansvarig för ett jobb, eller finns som värde i en egendefinierad egenskap.

Ja, MaintMaster kräver att du har en mailadress och den kommer vara ditt användarnamn.

Vi skickar mail från no_reply@maintmaster.com, ibland hamnar det i skräpposten så kontrollera gärna där. Du kan också fråga er IT avdelning om det finns något filter som blockerar mail från den adressen eller liknande.

Får du fortfarande inget mail så är det bäst att kontakta vår support, 013-377 911 eller support@maintmaster.com

Rapporter/utskrifter

Ja, du kan förändra dina utskrifter. I MaintMaster så finns en funktion som kallas för ”Sammanställningssidor”. Du hittar konfigurationen för det under Systeminställningar -> Sammanställningssidor.

Vi har även möjlighet att skräddarsy dina utskrifter utöver funktionerna som finns i våra inbyggda Sammanställningssidor. Ta kontakt med vår support för mer information!

Du kan endast få fram MTBF på dina huvudobjekt. Anledningen till det är att stilleståndstid bara kan registreras på huvudobjekt.

Länkar

Nja, du kan länka mappar, men då måste mapparna vara i zip-format.

Alternativet är att du skapar en egenskap och använder datatypen ”Mapp”. Då får du möjlighet att i egenskapen peka ut sökvägen till en specifik mapp.

Kom ihåg att länkade filer/mappar måste ligga på en nätverksplats om du vill att användare ska kunna komma åt filerna.

Kategorisering

Alla användare kan tillhöra en grupp. Med den funktionen kan du skapa gemensamma urval för respektive grupp. Det är alltså möjligt att flera användare ingår i samma grupp, då kan man exempelvis skicka jobb till den gemensamma gruppen, istället för att det skickas till en specifik person. Det gör att vem som helst i den aktuella gruppen kan ta hand om jobbet.

Roller styr vad du får se i MaintMaster. Om du t ex har en användare som tillhör rollen ”Underhållskoordinator” så kommer den användaren att kunna se urval som tilldelas till rollen ”Underhållskoordinator”.

Ansvarig betyder ”ägare av jobbet”. Ett jobb kan endast ha en ansvarig – det kan vara en grupp eller en person, men det är den gruppen eller personen som äger jobbet.

Allting i MaintMaster kategoriseras. Det är enkelt att skapa nya kategorier och typer. Vi rekommenderar att man låter sitt behov styra hur många kategorier och typer man har.

Enligt oss så bestämmer en kategori vad någonting är, t ex ”Fordon”, och en typ är enkelt beskrivet en underkategori till kategorin, t ex ”Truck”.

Behörigheter konfigureras inifrån systeminställningar. Det är behörigheterna som avgör vad du får göra i systemet. Om du saknar en behörighet att utföra något så kommer MaintMaster att tala om det. Om det händer så rekommenderar vi dig att kontakt med din systemadministratör.

Ja, det kan du! I MaintMaster så heter fälten egenskaper och du kan enkelt lägga till dina egna.

Du lägger till egenskaper på respektive kategori. Om du vill lägga till en egenskap, så ska du börja med att öppna den kategori som egenskapen ska tillhöra. Om du t ex vill lägga till en egenskap för ”Motoreffekt” på dina artiklar, så öppnar du en artikelkategori (du kanske rentav har en kategori som heter ”Motor”?), väljer fliken ”Egenskaper” och klicka på ”Lägg till”. Härifrån får du bestämma namnet på din egenskap samt vilken datatyp den ska innehålla. När du är klar klickar du bara på OK och kryssar i din egenskap för användning. Därefter finns den med på alla artiklar som har samma kategori som den du redigerade.

Om du byter namn på en egenskap så kommer namnbytet att slå igenom i hela systemet och det görs direkt.

Du kan endast ta bort en egenskap som inte används. Om du försöker ta bort en egenskap som används så kommer MaintMaster att meddela dig om att den används och att den därför inte kan tas bort.

I MaintMaster så finns det stöd för att kunna hantera streckkoder. Du kan välja på en rad olika etiketter med streckkoder för utskrift. Om behovet finns så kan du även kombinera MaintMaster med en streckkodsläsare. Kontakta vår support för mer info!

Ja, men vi brukar börja med att rekommendera ett alternativ till att ha tvingande fält. Det är att du skapar urval för bevakning, så att om någon till exempel avslutar ett jobb utan att fylla i ett obligatoriskt fält, så kommer det jobbet att dyka upp i ett urval som systemägaren ansvarar för och hen får se över om det behövs utbildning av personal eller om fältet är överflödigt.

Vill man trots allt ha fält som är tvingande så har vi en modifier för det. Kontakta oss för mer information!

MaintMaster kan hantera de allra flesta etiketter. Du kan välja bland över 30 leverantörer och till varje leverantör finns ett antal etikettstorlekar.

Om du ändrar en avslutskod genom att byta namn, eller inaktivera den, så kommer alla avslutade jobb ha det uppdaterade namnet.

I MaintMaster så är ett objekt något du kan skapa jobb på, och rapportera. Det används när du behöver få en historik om vad som har gjorts.

En reservdel är något som har ett saldo, där du inte är intresserad av historiken för varje ”sak” annat än när och var den används. Du kan inte skapa jobb på artiklar, men du kan koppla artiklar till jobb och objekt.

Sammanställningssidor är sidor som du skapar för att få en sammanställning över dina objekt, reservdelar, personer, jobb, företag, osv. Du skapar sidorna i dina Systeminställningar och kopplar de till kategorier.

Exempel: Om du skapar en sammanställningssida för jobb, så använder du den genom att öppna en jobbkategori. Gå till fliken Utseende och ändra i drop-down listan till den sammanställningssida du just skapat.

Reservdelar

Ja!

Du kan göra det på fler sätt:

 

 1. Genom att lägga till artikeln på objektkortet.
 2. Genom att lägga till objektet på artikelkortet.

Ja, om artikeln inte är reserverad för ett jobb, eller finns med i en inköpsorder som inte är avslutad, så kan du ta bort den. Om det har skett transaktioner för artikeln så kommer den inte tas bort helt utan den kommer endast att hamna i dina borttagna poster i Systeminställningar.

När du beställer en artikel via beställningsguiden så har du en kryssruta för inställningen ”Visa pris på inköpsorder”. Om du kryssar ur den kommer priset inte att komma med på utskriften.

Markera alla artiklar som du vill inventera, högerklicka och välj Skriv ut. En inventeringslista med dina markerade artiklar dyker upp som du kan skriva ut och ta med dig ut i förrådet.

För att skapa en lista där du fyller i det nya saldot markerar du alla artiklar och antingen klickar på Inventera nedanför urvalet eller högerklickar och väljer Inventera. En lista dyker upp där du kan skriva in det nya saldot.

Artikeln dyker upp i Dags att beställa-listan om följande villkor uppfylls:

 • Saldo + Beställd kvantitet < Beställningspunkt
 • Saldo + Beställd kvantitet – Reserverad kvantitet < 0
 • När ”Markera som dags att beställa” väljs av en användare

Ja, med hjälp av leverantörens artikelnummer som man hittar på fliken Leverantörer på artikelkortet. Där kan man lägga till alla leverantörer som man kan köpa artikeln ifrån och där kan man ange resp. leverantörs artikelnummer.

Självklart kan du det! Här visar vi en film på hur du skapar en artikel och lägger in en bild.

 

Produktionsflöde

När ett jobb når status ”Påbörjat” så blir artiklarna reserverade. När jobbet når ”Avslutat” så kommer det ske ett uttag av artiklarna. Inställningen ”Automatiska uttag” kan inte kombineras med manuella.

Om du raderar ett originaljobb så kommer alla planerade förekomster att försvinna. Förekomster som har status “Påbörjad” eller “Avslutat” kommer att finnas kvar även när originaljobbet har blivit raderat.

På alla originaljobb så kan du ställa in ett slutdatum. Det gör du under fliken ”Intervall”. Om du väljer att fylla i ett slutdatum så kommer inte MaintMaster att skapa några förekomster efter det angivna datumet.

Du kan lägga fram seriens startdatum, det gör du via fliken ”Intervall”. Om du har avslutade förekomster kommer dessa ligga kvar men alla planerade kommer att ändras så att nästa planerade förekomst motsvarar det nya startdatumet. Ett annat alternativ är att du avslutar förekomsterna med avslutskod ”Ej utfört”, eller motsvarande.

Från jobbkortet kan du gå till arkivmenyn och sedan välja Skapa uppföljningsjobb och välja kategori av jobb. Man kan också skapa uppföljningsjobb genom att högerklicka på jobbet i urvalet och sedan välja Skapa uppföljningsjobb. Kan även klicka på Skapa uppföljningsjobb som finns nedanför urvalet när jobbet är markerat.

Ja, det är klart! Det är enkelt för dig, eller en administratör, att sätta upp olika notifikationer.

 1. Gå till Systeminställningar/ Aviseringar & Notifieringar
 2. Lägg till en ny notifiering
 3. Skriv en beskrivning som talar om vad notifieringen avser
 4. På fliken Regler, välj vilket urval du vill få en notifikation ifrån
 5. Genom att klicka på Lägg till, så lägger du till de personer som ska få mail när något nytt kommer in i urvalet, du kan ange fler mottagare
 6. I fältet Beskrivning, skriv den information som du vill ha med i mailet, t ex ”DU har ett nytt jobb i MaintMaster. Logga in för att hantera det”
 7. Klart!

Nu är du redo att använda notifieringar för nya händelser. Självklart kan du använda det för alla typer av urval, nya jobb, artiklar att beställa, försenade jobb, osv.

 1. Gå in i Systeminställningar
 2. Välj Stilleståndsklockan i menyfältet och bocka i rutan
 3. Aktivera stilleståndsklockan
 4. Välj även från vilken prioritet stilleståndsklockan ska aktiveras
 5. Klart

Jobb som skapas med den prioritet som du valde i steg 4 kommer nu automatiskt att starta stilleståndsklockan. Beräkningen av tiden avslutas när jobbet får status Utförd eller Avslutad.

Genom att skapa en händelse kan man planerar om flera jobb till samtidigt.

 1. Gå till systeminställningar
 2. Jobb – Händelser och undantagsperioder
 3. Välj fliken Händelse klicka på Lägg till.
 4. Ange namn toppobjekt och datum
 5. Klicka på OK
 6. Öppna jobbet som ska planeras, gå till Fliken Planerade tider. Här planerar du in resurser, ange om det ska ske samma dag som händelsen eller senare.
 7. Välj planera till händelse.
 8. Planera om händelsen genom att gå tillbaka till systeminställningar och ändra datumet i fältet Äger rum följande dagar.