Kom igång med MaintMaster!

Vi är övertygade om att system som är enkla också blir system som används, skapar nytta och kontroll för våra kunder. Detta ligger till grund för allt vi gör i vår utveckling av MaintMaster. Trots att MaintMaster är ett extremt kraftfullt underhållssystem är det enkelt att komma igång med de grundläggande funktionerna. Att ta ett första steg som skapar nytta redan från början är varken svårt eller krångligt. Allt du behöver göra är följa dessa 6 steg så är du igång. Enklare kan det inte bli!

2. Hur man skapar ett jobb

 

Om ett objekt (en maskin) är trasig så kan du enkelt skapa en Felanmälan på det genom att följa stegen nedan.

1. Klicka på Ny/ Jobb/ kategori av jobb

2. Det kort som du har fått upp kallas för jobbkort, här skriver du in information om ditt jobb.

  • Anläggningsobjekt: den maskin som du har upptäckt ett fel på
  • Rubrik: en kort sammanfattning av felet, till exempel ”svarven låter konstigt”
  • Prioritet: berättar hur bråttom det är att ta hand om jobbet
  • Ansvarig: den person eller grupp som jobbet ska skickas till

3. För att underlätta för den som tar emot jobbet så kan du skriva en längre beskrivning av felet i beskrivningsfältet, den vita fritextrutan som finns i nedre delen av ditt jobbkort.

4. För att inkludera bilder så kan du använda knappen Infoga/ Bild

5. Klicka på Spara & Stäng

För att kunna särskilja våra olika jobb så använder vi oss av kategorier. Kategorierna berättar vad ett jobb är, till exempel

  • Felanmälan: Något har gått sönder och måste åtgärdas
  • Förebyggande underhåll: För att något inte ska gå sönder, skapas ett förebyggande jobb

Förebyggande underhåll är ibland återkommande aktiviteter. För att hantera det så kan man enkelt skapa återkommande jobb. MaintMaster kommer då se till att du får ut ett jobb enligt det intervall som du har ställt in.

1. Klicka på Ny/ 02.Preventive Maintenance

Jobbkortet som öppnas kallas för Originaljobb. Här bestämmer du hur du vill att dina förekomster av jobbet ska se ut och i vilket intervall du vill utföra jobbet. Alla förekomster ärver inställningarna från sitt original.

2. Följande inställningar behöver göras

  • Anläggningsobjekt: den maskin som du vill göra ett förebyggande underhåll på
  • Rubrik: en kort sammanfattning av jobbet, till exempel ”kontrollera olja”
  • Prioritet: den prioritet som ditt återkommande jobb har, till exempel ”Normal handläggning”
  • Ansvarig: den person eller grupp som är ansvarig för jobbet

3. Gå till fliken Intervallinställningar för att ställa in ett intervall för när jobbet ska utföras, genom att till exempel kryssa i rutan Kalenderbaserat och ställa in Månad – Upprepa – 3 – månader efter avslutat jobb så kommer jobbet att skickas ut i ett 3 månaders intervall

4. Spara ditt jobb med CTRL+S eller Arkiv/ Spara

5. Gå till fliken Jobbförekomster för att kontrollera att det kommer dyka upp jobb enligt den intervallinställning du gjorde