Återkommande jobb

 

Det är välkänt att korrigerande jobb är, i bästa fall, 3 gånger dyrare än förebyggande. I vissa branscher är det betydligt mer. Att förebygga problem är alltså en väldigt lönsam aktivitet. Det finns såklart också många tillsynskrav för förebyggande underhåll och inspektioner. I det här steget kommer du därför lära dig hur du sätter upp återkommande jobb.

Kategorier och typer

Vad betyder de?

För att kunna särskilja våra olika jobb så använder vi oss av kategorier. Kategorierna berättar vad ett jobb är, till exempel

  • Felanmälan: Något har gått sönder och måste åtgärdas
  • Förebyggande underhåll: För att något inte ska gå sönder, skapas ett förebyggande jobb