Mer att lära om objekt

Lär dig mer om objekt, hur man skapar klickbara bilder, egendefinierade fält (XP – extended properties) och vad en kategori egentligen är.

Bildnavigering

Det ska vara enkelt att hitta i vårt anläggningsträd. Förutom att vi kan söka direkt i det med hjälp av ett filter så kan vi göra våra bilder klickbara! För att göra ett nytt objekt klickbart så måste du alltid utgå ifrån objektet som ligger en nivå högre upp i ditt anläggningsträd.

Video

Kategorier och typer

För att det ska vara enkelt att hitta och få fram information om våra objekt, så krävs det att vi har en bra struktur. Genom att använda oss av kategorier och typer så kan vi få det!

En kategori tillsammans med en typ beskriver vad någonting är, till exempel:

Vi har många objekt som kan ta oss från plats A till B. För att samla dessa objekt i en grupp så kategoriserar vi de som Fordon. Eftersom det finns många olika fordon så använder vi typer för att definiera objekten ytterligare, exempelvis Bil, Lastbil, Motorcykel, Truck. Vår kategori i MaintMaster blir Fordon och de olika typerna lägger vi in som Bil, Lastbil, Motorcykel, Truck.

Filmen till höger visar hur du gör för att redigera en kategori.

Video

Skapa fält med specifik information (XP)

Du kan enkelt skapa egna fält på dina objekt så att du själv kan välja vilken information du vill ha med. Fälten som man skapar heter XP (extended properties) men kallas oftast för egenskaper. Så här kan du göra för att till exempel få med ett fält med information om när garantiperioden för din maskin är slut.

Video