Kom igång med MaintMaster!

Vi är övertygade om att system som är enkla också blir system som används, skapar nytta och kontroll för våra kunder. Detta ligger till grund för allt vi gör i vår utveckling av MaintMaster. Trots att MaintMaster är ett extremt kraftfullt underhållssystem är det enkelt att komma igång med de grundläggande funktionerna. Att ta ett första steg som skapar nytta redan från början är varken svårt eller krångligt. Allt du behöver göra är följa dessa 6 steg så är du igång. Enklare kan det inte bli!

4. Hur man skapar en leverantör

 

För att enkelt kunna beställa artiklar och/eller ta kontakt med leverantörer av annan anledning så kan du skapa dessa i MaintMaster.

1. Gå till Ny/ Företag/ Leverantör

2. Det kort som du har fått upp kallas för leverantörskort, och det är här du skriver in information om din leverantör, till exempel:

 • Namn: MaintMaster Systems (namnet på din leverantör)
 • Nummer: 01 (ditt interna nummer för leverantören)
 • Telefon: 013 377 900 (telefonnummer till företaget, t ex till en växel)
 • Kontaktperson: här kan du ange en person som kontakt, om du inte har någon så kan du lägga till med hjälp av sidoklick och Ny. Läs mer i avsnittet om personer
 • Fax: om du har ett faxnummer till leverantören
 • Språk: Svenska (det språk som leverantören använder)
 • E-post: info@maintmaster.com (en epost som fungerar till leverantören, till exempel en info)
 • Vårt kundnummer: 013 (om ni har ett kundnummer hos leverantören)
 • Webbplats: https://www.maintmaster.com (hemsida till leverantören)
 • Avtalsnummer: 99100 (om ni har ett avtalsnummer med leverantören)
 • Besöksadress: Storgatan 6, 582 23 Linköping (besöksadress till leverantören)
 • Adress: Till leverantören

3. Spara din leverantör med Spara & Stäng

Du kan enkelt koppla artiklar till dina leverantörer vilket kan ge dig snabb information om vilka artiklar en leverantör kan leverera!

1. Öppna en leverantör

2. Gå till fliken Artiklar

3. Klicka på Lägg till

4. Sök fram en artikel som du vill koppla

5. Dubbelklicka på artikeln för att lägga till

6. Gör samma sak för fler artiklar, om din leverantör kan leverera fler artiklar

7. Spara och stäng kortet för din leverantör