MaintMaster Video

Här publicerar vi nya releaser, med klipp på hur du kan maximera ditt underhållssystem. Är det något du funderar över eller vill ha extra guidning kring får du mer än gärna dela med dig av tips på framtida klipp.

Roller i MaintMaster

Vad du som användare får se i MaintMaster styrs av roller. Du kan ingå i en eller flera roller. Här kan du se hur du skapar en roll, inkluderar urval i den och tilldelar den till användare.

Startsida för roller

Vad du får se på startsidan i den administrativa klienten styrs av roller. Här kan du se hur du delar ut olika komponenter till startsidan och roller.

Sammanställningssida

Sammanställningssidor används på flera ställen i MaintMaster, som en förhandsgranskning av dina poster (jobb, artiklar, personer), för utskrifter och som startsida för genvägar.

Självklart kan du skapa sammanställningssidor helt själv. Det kan verka förvirrande med uttryck som används i verktyget när du bygger, men om du tänker att du har ett Excelark framför dig så brukar det bli lättare. En sammanställningssida kan innehålla all information som finns i MaintMaster, egenskaper, bilder, diagram och nyckeltal, osv.

Vår support kan naturligtvis hjälpa till att skapa den sammanställningssida du vill ha.

Standardtexter

I många textfält kan du använda standardtexter i MaintMaster. Det gör att kommunikationen och rapporteringen med dina kollegor blir enklare och snabbare.

Personalurval med licens

Skapa ett urval (lista) för dina användare och inkludera licens för att se vilka licenser du använder. Med enkelt högerklick kan du byta licens på din användare. Kom ihåg att du även ändrar användarens behörighet då, så han eller hon, kan komma att få andra rättigheter.

Skapa ny behörighet

När du skapar en ny behörighet börjar du välja licensen som behörigheten styr mot. Licensen kommer sedan visa vilka rättigheter din nya behörighet kan ha, naturligtvis behöver du inte använda alla utan du kryssar helt enkelt ur rättigheter du inte vill ha. När behörigheten är tillagd kan du enkelt tilldela den till nya personer.

Uppföljningsjobb förebyggande

Ett uppföljningsjobb kan du skapa oberoende av kategorin på ursprungsjobbet, men ibland kan det vara intressant att endast se uppföljningsjobb skapade från en viss kategori av jobb.

I vårt exempel använder vi kategorin Förebyggande underhåll och skapar ett snyggt urval som kan grupperas på ursprungsjobbet så att alla skapade uppföljningsjobb hänger ihop.

Ordergodkänna artiklar

- release notes

Nu är det möjligt att ordergodkänna fler artiklar i ett steg!

Sammanfogad kolumn

- release notes

Hämta information från ett urval till ett annat genom att hämta en kolumn från ett urval till ett annat. Den ”nya” kolumnen används sedan som vilken kolumn som helst, vilket innebär att du kan sortera, filtrera, gruppera och ställa villkor på den.

Värdelista med ikon & urval

- release notes

Skapa en värdelista och inkludera en ikon på dina värden för ett mer visuellt utseende.

Lägg till egenskapen i urval för att enkelt filtrera, sortera och gruppera.

Skapa diagram med färg från egenskaper

Egenskaper använder du för att få specifik information om dina saker; objekt, artiklar, personer, osv. Alla egenskaper styrs av kategori och det finns olika datatyper som du kan använda för din egenskap. En av dessa är Värdelista. En värdelista innebär att du skriver in fördefinierade värden som användare får välja mellan. Till alla värden kan du inkludera en ikon för att visualisera betydelsen. Färgen på den ikonen används sedan om du skapar diagram.

Skapa nytt i MaintMaster

Här har vi samlat ett gäng filmer som förklarar hur du använder MaintMaster i olika situationer.

Korta filmklipp som hjälper dig att bli en fullfjädrad MaintMaster.

Anläggningsobjekt i MaintMaster

När du vill kunna göra en felanmälan på en maskin, anläggning, produktionslina, etc. behöver du lägga upp det som ett objekt.

Personer

Ge fler tillgång till MaintMaster! Skapa din personal, externa resurser, kontaktpersoner, leverantörer, etc. som personer och bjud in när hen behöver komma åt ditt system.

Jobb

Kärnan i MaintMaster. Allt du gör kan skapas som jobb; laga en elektrisk kabel, gå utbildning, skriv ett dokument, osv. Du kan skapa jobb på mer än ett sätt.

Reservdelar

Artiklar och reservdelar används ofta vid reparationer. Lägg upp ditt register i MaintMaster så kan du underlätta vid planering av jobb.

Återkommande jobb

Allt som du gör med ett visst intervall kan du lägga upp som återkommande jobb i MaintMaster.