Urvalshanteraren, skapa nya urval

 

För att vi ska kunna få ut den information som vi lägger in i MaintMaster så behöver vi skapa urval. Vi kan skapa urval på allt som vi har lagt in, artiklar, jobb, personer, leverantörer, osv. I det här exemplet kommer vi att skapa ett urval som visar våra avhjälpande underhållsjobb.

1. Gå in i Systeminställningar/Urval

2. Klicka på Ny/Jobb/Jobb

3. Skriv ett namn på ditt urval, till exempel Avhjälpande underhåll.

4. Skriv en beskrivning som talar om vad ditt urval innehåller.

5. Välj en ikon.

6. Lägg ditt urval i en lämplig urvalsgrupp, till exempel Min personliga sida.

7. Gå till fliken Visningskolumner.

8. Skriv in de kolumner som du vill ha med i ditt urval.

a. Kategori

b. Nummer

c. Rubrik

d. Ansvarig

e. Skapad av

9. Gå till fliken Villkor och ställ in följande, genom att skriva namnet på kolumnen, Kategori.

10. Kryssa i rutan för Avhjälpande underhåll.

11. Gå till fliken Filterinställningar.

12. Välj Skapad i listan under Tidslinjefilter.

13. Spara och stäng ditt urval.

Nu har du skapat ett urval som visar alla jobb som har kategori felanmälan. Du har också lagt till att kalenderfunktionen ska vara aktiv och titta på startdatum. Det innebär att när du använder kalendern så kommer urvalet att visa jobb som har skapats inom det intervall som du ställt in kalendern på.

Urvalet kommer att finnas med i mobilappen men eftersom det än så länge inte är tilldelat till några roller så är det ingen förutom du som skapade det, som kan se det. För att tilldela urvalet till roller så gör du såhär:

1. Högerklicka på urvalet och välj Redigera.

2. Klicka på knappen Redigera tilldelningar och kryssa i de roller som ska få tillgång till urvalet.

3. Spara och stäng.

Om du inte vill att urvalet ska synas i mobilappen så gör du såhär:

1. Högerklicka på urvalet och välj Redigera.

2. Gå till fliken Mobilitet.

3. Kryssa i rutan Visa inte detta urval i mobilappen.

Naturligtvis så kan vi också skapa urval på annat innehåll, till exempel på personer. Det gör du på samma sätt fast du utgår istället från personer.

1. Gå till Systeminställningar/ Urval.

2. Klicka på Ny/ Person/ Personer.

3. Skriv in ett namn, en beskrivning, välj ikon och vilken urvalsgrupp du vill ha urvalet i.

4. Gå till fliken Visningskolumner och lägg till kolumnerna du vill se, till exempel

a. Hela namnet

b. E-post

c. Telefonnummer

d. Inbjuden till MaintMaster

5. Klicka på Spara och stäng.

Nu har du ett urval som visar alla personer som har blivit inlagda i MaintMaster, och genom att välja kolumnen Inbjuden till MaintMaster, så kan du också se en ikon framför de användarna som har fått en invite till systemet.

Om du vill begränsa urvalet så gör du det enkelt genom att redigera det och lägga till ett villkor, till exempel om du bara vill se de som har fått en inbjudan.

1. Högerklicka och välj Redigera.

2. Gå till fliken Villkor.

3. Skriv in villkoret (genom att skriva namnet på kolumnen)

a. Inbjuden till MaintMaster/ Är sant

4. Spara och stäng!

Klart! Nu har du ändrat ditt urval så att du endast ser personer som har fått en invite.