MaintMaster Implementation

Implementera MaintMaster med oss!

Våra implementationsprojekt

På MaintMaster kan vi underhåll. Förutom att vi kan vårt system utan och innan så har vi också mycket lång erfarenhet av underhåll. Alla våra projektledare har tidigare arbetat flera år som underhållschefer eller produktionschefer. Vi har en samlad kompetens som på djupet förstår de utmaningar som ni förmodligen brottas med.

Genom åren har vi levererat över 500 lyckade kundprojekt över stora delar av världen. Denna erfarenhet har resulterat i våra färdiga ”allt du behöver” -projektpaket. Välj mellan Small, Medium eller Large beroende på var ni är idag och vad er ambition är. Paketen innehåller allt ni behöver för att få igång systemet och för att få er organisation med på tåget. Era ”key users” kommer även få den kunskap som krävs för att över tid optimera systemet, utöka användningsområdena eller anpassa MaintMaster till nya förutsättningar. Det kommer därmed inte behövas externa konsulter för att förvalta systemet över tid.

Och det bästa av allt, vi garanterar fast pris och fast leveranstid.

Omfattning

I våra implementeringspaket får ni tillgång till en erfaren projektledare från MaintMaster Systems, som hjälper er att anpassa systemet efter era processer och arbetssätt.

Planering

Genomförandet tar normalt 4-10 veckor. Tillsammans tar vi fram en projektplan som passar in i er verksamhet och som ligger till grund för att alla aktiviteter utförs på rätt sätt och i rätt tid så att Implementationen går smidigt och utan onödiga avbrott.

Utbildningar

I paketet ingår våra utbildningar System Intro­duction, MaintMaster som verktyg och Proces­ser & flöden för dina användare. Läs mer om utbildningarna på vår Academy sida

Avstämningsmöten

Under implementeringen går vi tillsammans igenom de viktigaste funktionerna i systemet så att ni är införstådda med dess användning. Vi går bl.a. igenom:

  • Urval
  • Urvalshanterare
  • Genvägar
  • Hantering av användare
  • Genomgång av funktioner

Avstämningsmöten sker både online och på plats hos er.

GoLive!

När det är dags att ta systemet i drift finns MaintMasters projektledare på plats eller hjälper till online. Vi går tillsammans igenom de sista detaljerna inför lanseringen, bl.a.

  • Urval
  • Genvägar
  • Hantering av användare
  • Genomgång av centrala inställningar tillsammans med era Power Users.

Implementationspaket Small

Vi implementerar enligt den europeiska underhållsstandarden.

Bäst val om ni idag inte har ett underhållssystem eller saknar tydlig struktur i era arbetsprocesser. Ni får en snabb start med en stor förbättring på mycket kort tid.

 

Projekttid: 4-8 veckor

Antal utbildade deltagare: 2

Pris: 114 000 kr

 

Implementationspaket Medium

Vi implementerar enligt den europeiska underhållsstandarden och vi skräddarsyr inställningar, processtöd och KPI:er för att anpassa systemet efter era önskemål.

Bäst val om ni idag har bra struktur i era arbetssätt eller det är dit ni siktar. Er ambition är att optimera ert underhållsarbete och dra nytta av statistik, skräddarsydda KPI:er och rapporter.

 

Projekttid: 5-9 veckor

Antal utbildade deltagare: 2

Pris: 215 000 kr

Implementationspaket Large

Er vision blir omsatt i praktiken. Vi kommer att kartlägga era processer och anpassa systemet till detta. Vi använder oss av den europeiska underhållsstandarden som guide.

Bäst val om ni har höga ambitioner eller mycket speciella behov. Ni behöver hjälp med att optimera era processer och vill ha ett system som helt anpassas därefter.

 

Projekttid: 5-9 veckor

Antal utbildade deltagare: Obegränsat

Pris: 349 000 kr

PROJEKTFASER

 

FAS 1

S

M

L

ProjektstartTillsammans går vi igenom och förankrar projektets upplägg och innehåll.
Utbildning av projektgrupp (central utbildning eller online)– System Introduction
– MaintMaster som verktyg samt Processer & flöden    
MaintMasters NulägesanalysVi genomför MaintMaster Nulägesanalys som redovisas i rapportform. Kräver visst deltagande från representanter från olika delar av verksamheten.
 

 

FAS 2

S

M

L

ArbetsflödenFramtagande och genomgång av nödvändiga arbetsflöden.
Framtagande vision/målMaintMaster hjälper er att formulera vision/policy och mål vid behov.
Konfiguration av systemetMaintMaster hjälper till att konfigurera systemet och säkerställer att det är uppsatt och anpassat utifrån era behov och arbetssätt
Uppläggning/konvertering av dataGenomgång av hur import och export fungerar i MaintMaster
 

 

FAS 3

S

M

L

Förankring i organisationenGenomförs i samband med utbildningen av företagets UH-tekniker
 

 

FAS 4

S

M

L

Rutiner och instruktionerVi är med och hjälper till att definiera och ta fram de rutiner och instruktioner som behövs.
Test av alla arbetssättMaintMaster efterfrågar resultat av test
 

 

FAS 5

S

M

L

DriftsättningMaintMaster är på plats eller hjälper till online och säkerställer att uppstarten/migreringen fungerar på avsett sätt.
 

 

FAS 6

S

M

L

UppföljningsplanMaintMaster genomför uppföljningsmöten de kommande 6 månaderna efter driftsättning via Zoom eller motsvarande.
MaintMasters NulägesanalysVi genomför MaintMaster Nulägesanalys som redovisas i rapportform. Kräver visst deltagande från representanter från olika delar av verksamheten.