MaintMaster Implementation

Implementera MaintMaster med oss!

Våra implementationsprojekt

På MaintMaster kan vi underhåll. Förutom att vi kan vårt system utan och innan så har vi också mycket lång erfarenhet av underhåll. Alla våra projektledare har tidigare arbetat flera år som underhållschefer eller produktionschefer. Vi har en samlad kompetens som på djupet förstår de utmaningar som ni förmodligen brottas med.

Genom åren har vi levererat över 500 lyckade kundprojekt över stora delar av världen. Denna erfarenhet har resulterat i våra färdiga ”allt du behöver” -projektpaket. Välj mellan Small, Medium eller Large beroende på var ni är idag och vad er ambition är. Paketen innehåller allt ni behöver för att få igång systemet och för att få er organisation med på tåget. Era ”key users” kommer även få den kunskap som krävs för att över tid optimera systemet, utöka användningsområdena eller anpassa MaintMaster till nya förutsättningar. Det kommer därmed inte behövas externa konsulter för att förvalta systemet över tid.

Och det bästa av allt, vi garanterar fast pris och fast leveranstid.

MaintMaster® 7 Steps

Välkommen till MaintMaster! På MaintMaster tror vi att underhåll gör skillnad för produktivitet, hållbarhet och säkerhet. För att utnyttja dessa möjligheter vill vi att du ska ha kontroll över ditt verktyg och därmed din verksamhet. Våra implementeringsprojekt handlar om precis detta, att låta dig ha kontroll över ditt eget underhållssystem. För att nå dit använder vi 7 Steps med ”Train the trainer”. Och, du är igång redan efter steg 1.

Vad Ingår?

Dedikerad projektledare
När ni beställer ett implementeringsprojekt från MaintMaster får du en dedikerad projektledare som kommer att vara er guide genom alla 7 steg.
Utbildningstillfällen
Det hela börjar med att ni bokar era utbildningar, normalt är det ett nytt tillfälle varannan vecka, följt av ett projektmöte, antingen på plats eller via webbmöte. I Small- och Mediumprojekt ingår utbildning för två namngivna personer, medan Large medger 2 platser per tillfälle under ett år (från den första utbildningen).
Train the trainer
Vi rekommenderar att ert projektteam består av minst 2 personer. Förutom utbildnings- och projektmöten bör ert team räkna med att avsätta cirka 10 % av sin arbetstid, för den första delen av projektet (fram till steg 4).

Implementeringsprocess för MaintMaster

 

 

Alla implementeringsprojekt finns i tre storlekar, Small, Medium och Large.

Implementeringspaket: Small
Bästa valet om ni inte har något system idag eller om ni inte har ett strukturerat sätt att arbeta på nu och vill ha en snabb start med en enorm förbättring på mycket kort tid.
Pris:114 000 kr
Implementeringspaket: Medium
Bästa valet om ni har ett strukturerat sätt att arbeta på idag, eller det är dit ni siktar. Er ambition är att optimera ert underhållsarbete och bli bättre genom att dra nytta av statistik, anpassade KPI:er och rapporter.
Pris:215 000 kr
Implementeringspaket: Large
Bästa valet om ni har höga ambitioner eller mycket speciella behov. Ni vill ha hjälp med att optimera era processer och ni vill att ert system ska anpassas till er.
Pris:345 000 kr

Implementera MaintMaster i ditt företag?

 

Få hjälp att välja rätt implementeringpaket:

 

Boka ett webbmöte. vi är här för dig!

 

 

Mats Bjarnemar

+46 31 712 66 21

mats.bjarnemar@maintmaster.com

STEG 1 – Get started(~ vecka 1 – 3)Included in all packages

System Introduction ***

Vår introduktionskurs, där ni kortfattat introduceras till de grundläggande funktionerna inom MaintMaster på en dag.

Lägga till grundläggande information/data (objekt, personer)

Under ett projektmöte hjälper vi er (Train the trainer) att etablera en grund för att göra ert system användbart. Tillsammans bygger vi ert anläggningsträd och lägger till personal och leverantörskontakter.

Använd vår standardkonfiguration

Vi introducerar er till vår standardkonfiguration (mall).

Rapportera alla jobb du redan gör!

När vi är klara kommer ni att kunna rapportera allt arbete som redan utförs i er anläggning. En kort utbildning av underhållspersonalen ingår.

STEG 2 – Börja planera jobb

(~ vecka 3 – 5)

MaintMaster som verktyg **

En djupare genomgång av de flesta funktioner inom MaintMaster som sträcker sig över 2 dagar.

Börja planera Avhjälpande jobb

Under ett projektmöte hjälper vi er (Train the trainer) att justera er MaintMaster-konfiguration för att stödja era behov när ni planerar hanteringen av avhjälpande underhåll.

Lägg till förebyggande underhåll (återkommande jobb)

Under ett projektmöte hjälper vi er (Train the trainer) att etablera en grund för återkommande förebyggande jobb. När vi är klara vet ni hur man skapar en bra mall och har en plan för att lägga till förebyggande underhåll för resten av er anläggning.

STEG 3 – MaintMaster Underhållshandbok

(~ vecka 5 – 7)

Underhållsstandard **

Kursen introducerar er till vår underhållshandbok, baserad på europeiska standarder för underhåll, främst EN 13306 Underhållsterminologi, och hur du relaterar till det i ert dagliga arbete.

Vi introducerar vår underhållshandbok hos ditt företag

Under ett projektmöte går vi igenom vår underhållshandbok och gör små justeringar i MaintMaster för att anpassa det till ert företag.

Vi gör er egen underhållshandbok

Tillsammans med ett team från er anläggning anpassar vi underhållshandboken till ert företag, inklusive ett anpassat omslag. Utbildning på plats för er personal ingår också.  (digital kopia ingår, offert tillgänglig för utskriven version)..

STEG 4 – Få stöd för dina processer

(~ vecka 7 – 9)

Processer och Flöden *

Den här kursen börjar på en whiteboard offline och slutförs med ett arbetsflöde implementerat i MaintMaster. Kursen sträcker sig över 2 dagar.

Förbättra era arbetsflöden, anpassa systemet till ert företag

Under ett projektmöte hjälper vi er (Train the trainer) att anpassa konfigurationen ännu mer till ert sätt att arbeta.

Implementera ytterligare arbetsflöden (t.ex. förslag, garantianspråk etc.)

Under ett projektmöte hjälper vi er (Train the trainer) att etablera ett exempel på arbetsflöde, t ex hur ni hanterar garantianspråk.

STEG 5 – Förråds- och Reservdelshantering

(~ vecka 9 – 11)

Inköp & Förråd **

När arbetsorderhanteringen tagit fart är nästa steg att följa upp användning och kostnader för reservdelar. Kursen behandlar de flesta av MaintMasters funktioner för reservdelshantering under 2 dagar.

Organisera/Strukturera

Det första steget, innan ni registrerar reservdelar i MaintMaster, är att organisera och strukturera, sedan lägga till reservdelsdata och lagerplatser i MaintMaster. Vi hjälper er med ramarbetet och när vi är klara kommer ni att ha en bra struktur och en plan för att lägga till resten av ert lager.

Börja registrera reservdelsanvändning (leveranser, uttag etc.)

Så fort ni har reservdelar registrerade i MaintMaster kan ni börja göra uttag och leveranser etc. Vi hjälper er att förenkla detta så mycket som möjligt för era användare.

Planera reservdelar på jobb

När ni är bekväma med att registrera reservdelsanvändning kan ni också börja planera era uttag med mer jobbinformation, inklusive att ta hänsyn till reservdelars ledtider, självklart med stöd av oss.

TPM Charts

STEG 6 – Uppföljning och Planering

(~ månad 3)

Underhållsledning/Underhållsplanering **

Efter en period av arbete med MaintMaster är nästa steg att följa upp användningen och förbättra planeringen. Denna utbildning består av två delar, som leds av 2 tidigare underhållschefer (och sträcker sig över 2 dagar).