MaintMaster blog - 13 juni 2019


Klimatkompensation

Klimatkompensation

För oss är det viktigt att respektera och ta hand om resurserna vi har, oavsett om det gäller anställda på MaintMaster, våra kunder, arbetsmiljöer eller klimatet. I vår business är det svårt att åka kommunalt eftersom kunder ofta finns en bit utanför städer och förbindelserna är inte alltid de bästa. Vi har därför valt att varje år klimatkompensera för det drivmedel vi använder. I år kompenserar vi för 68 ton koldioxid med hjälp av organisationen klimatkompensera.se.

Klimatkompensera.se stöttar olika projekt och i år har vi valt projektet ”Biomassa i Indien”, ett projekt där befolkningen i Andhra Pradesh får förbybar energi tack vare Sri Balaji. De lokala luftföroreningarna minskar, infrastrukturen ökar och genom projektet stöttas även en skola, sjukvårdsinitiativ och skogsbruket.