Kontaktpersoner på MaintMaster

MaintMasters säljteam

Henrik Hagdorn

+46 31 712 66 24

henrik.hagdorn@maintmaster.com

Johan Peterson

+46 31 712 66 22

johan.peterson@maintmaster.com

Mats Bjarnemar

+46 31 712 66 21

mats.bjarnemar@maintmaster.com

Projektledare

Staffan Bergström

+46 13 377 909

staffan.bergstrom@maintmaster.com

Mikael Törnqvist

+46 31 712 66 23

mikael.tornqvist@maintmaster.com

Björn Lindberg

+46 13 377 913

bjorn.lindberg@maintmaster.com

Mikael Andersson

+46 13 377 919

mikael.andersson@maintmaster.com

CEO och Founder

 

 

 

Peter Barkland

peter.barkland@maintmaster.com