Finansiellt KPI

Underhållskostnad per producerad enhet

Relativ underhållskostnad: Relationen mellan total UH-kostnad och sammanlagt produktionsvärde/volym

Underhållskostnad vs. Produktionsvärde Beskriver kostnader för utfört underhållsarbete i relation till allt som har producerats.

Den här KPI:n behöver mätas över lång tid, den ger indikationer mot UH-avdelningens utveckling över tid. Not 1: Tillfälliga toppar och dalar är normalt och bör inte leda till snabba och radikala åtgärder. Not 2: Underhållskostnad behöver definieras tydligt för ett rättvisande värde.

Beräkningsdata:

Summan av UH-kostnader

Totalt produktionsvärde/volym

Beräkning:

Relevant för:

Används för:

Avdelning
Företag
I MaintMaster:
Ytterligare data behövs (Integration till affärssystem finns som tillval)

 

 

 

Ladda ner KPI Handboken som PDF: