KPI:er för att identifiera fel

Andel oplanerat underhållsarbete

Hur mycket akut underhåll utförs i relation till allt underhållsarbete? 

Andel akut avhjälpande underhåll beskriver relationen mellan oplanerad underhållsarbete och allt övrigt underhållsarbete.
Exempel: under det senaste kvartalet har underhållsavdelningen lagt 45% av sin tid på att fixa akuta fel.

Beräkningsdata:

Rapporterad tid för, alternativt antal Akuta, arbetsordrar

Total rapporterad tid för, alternativt totalt antal, arbetsordrar

Beräkning:

Relevant för:

Använd för:

Företag
Anläggningsobjekt
Avdelningar

Beräkning baserat på:

Rapporterad tid
# Jobb
I MaintMaster:
Ingår i standardkonfigurationen

MTBF / MOTBF (Mean Operating Time Between Failures)

Funktionssäkerhet (Medeldrifttid mellan fel)

MOTBF beskriver hur länge ett anläggningsobjekt går utan fel, i snitt.
Exempel: En maskin har en planerad produktionstid på 200 timmar, under vilken den stoppar den 4 gånger pga. fel.  Om det tar 2 timmar att reparera vid varje tillfälle blir total produktionstid 200-8=192 timmar. Detta ger MOTBF = 192/4 = 48.

Beräkningsdata:

Anläggningsobjekt

Antal fel/stopp

Total produktionstid

Beräkning:

Relevant för:

Använd för:

Anläggningsobjekt

Beräkning baserad på:

Tidsskillnad
I MaintMaster:
Ingår i standardkonfigurationen (kräver journaldata)

Topp 5 anläggningsobjekt

Topp 5 anläggningsobjekt med flest antal jobb / högst kostnad / mest rapporterad tid…

Topp 5 anläggningsobjekt kan användas för att identifiera anläggningsobjekten, som kostar mest, har flest antal fel eller förbrukar mest tid för underhåll.

Tips!: det är långt ifrån alltid som anläggningsobjekten som har flest antal fel kostar mest. Det är därför viktigt att analysera antal fel, kostnad och rapporterad tid ihop.

Beräkningsdata:

Anläggningsobjekt

Jobbkategori / Avslutskod

Rapporterad tid / Kostnad

Beräkning

Relevant for:

Används för:

Anläggningsobjekt
Avdelningar

Beräkning baserad på

Rapporterad tid
# Jobb
Kostnad
Avslutskoder
I MaintMaster:
Ingår i standardkonfigurationen

Stilleståndstid

Anläggningsobjekt med mest stilleståndstid pga tekniska fel.

Stilleståndstid per anläggningsobjekt listar anläggningsobjekt med mest rapporterad stillståndstid.

Tips: Arbeta med uppföljningsjobb för förbättrande underhåll för att hitta rotorsak, och förbättra tillgängligheten per anläggningsobjekt.

Beräkningsdata:

Anläggningnsobjekt

Stilleståndstid pga fel

Beräkning:

Relevant för:

Används för: 

Anläggningsobjekt
Avdelningar

Beräkning baserad på:

Stilleståndstid
I MaintMaster:
Konfigurerad av användaren

 

 

 

Ladda ner KPI Handboken som PDF: