KPI:er för att identifiera fel

Andel oplanerat underhållsarbete

Hur mycket akut underhåll utförs i relation till allt underhållsarbete? 

Andel akut avhjälpande underhåll beskriver relationen mellan oplanerad underhållsarbete och allt övrigt underhållsarbete.
Exempel: under det senaste kvartalet har underhållsavdelningen lagt 45% av sin tid på att fixa akuta fel.

Beräkningsdata:

Rapporterad tid för, alternativt antal Akuta, arbetsordrar

Total rapporterad tid för, alternativt totalt antal, arbetsordrar

Beräkning:

Relevant för:

Använd för:

Företag
Anläggningsobjekt
Avdelningar

Beräkning baserat på:

Rapporterad tid
# Jobb
I MaintMaster:
Ingår i standardkonfigurationen

MTBF / MOTBF (Mean Operating Time Between Failures)

Funktionssäkerhet (Medeldrifttid mellan fel)

MOTBF beskriver hur länge ett anläggningsobjekt går utan fel, i snitt.
Exempel: En maskin har en planerad produktionstid på 200 timmar, under vilken den stoppar den 4 gånger pga. fel.  Om det tar 2 timmar att reparera vid varje tillfälle blir total produktionstid 200-8=192 timmar. Detta ger MOTBF = 192/4 = 48.

Beräkningsdata:

Anläggningsobjekt

Antal fel/stopp

Total produktionstid

Beräkning:

Relevant för:

Använd för:

Anläggningsobjekt

Beräkning baserad på:

Tidsskillnad
I MaintMaster:
Ingår i standardkonfigurationen (kräver journaldata)

Topp 5 anläggningsobjekt

Topp 5 anläggningsobjekt med flest antal jobb / högst kostnad / mest rapporterad tid…

Topp 5 anläggningsobjektkan användas för att identifiera anläggningsobjekten, som kostar mest, har flest antal fel eller förbrukar mest tid för underhåll.

Tips!: det är långt ifrån alltid som anläggningsobjekten som har flest antal fel kostar mest. Det är därför viktigt att analysera antal fel, kostnad och rapporterad tid ihop.

Beräkningsdata:

Anläggningsobjekt

Jobbkategori / Avslutskod

Rapporterad tid / Kostnad

Beräkning

Relevant for:

Används för:

Anläggningsobjekt
Avdelningar

Beräkning baserad på

Rapporterad tid
# Jobb
Kostnad
Avslutskoder
I MaintMaster:
Ingår i standardkonfigurationen

 

Att titta på maskiner med mest oplanerade stopp är en bra KPI att mäta för att det kan ge oss rätt beslutsunderlag när vi vill göra förbättringar.

Om vi inte mäter vilken maskin som går sönder mest, finns det en risk att produktion ser andra saker som behöver förbättras, och gör det utan att ha rätt underlag.

Att mäta antalet oplanerade stillestånd tillsammans med stilleståndstiden ger oss en ännu tydligare bild på vad vi bör förbättra.

Det här mätetalet är beroende av att produktionen rapporterar oplanerade stopp. Vi rekommenderar därför att man ger en återkoppling på förbättringsåtgärder som genomförts, tillbaka till produktion.

På det här sättet, kommer de få en förståelse för att varje gång en felanmälan görs, skapas värdefull information för underhållsavdelningen som i slutändan kommer öka pålitligheten för deras maskin.

Stilleståndstid

Anläggningsobjekt med mest stilleståndstid pga tekniska fel.

Stilleståndstid per anläggningsobjekt listar anläggningsobjekt med mest rapporterad stillståndstid.

Tips: Arbeta med uppföljningsjobb för förbättrande underhåll för att hitta rotorsak, och förbättra tillgängligheten per anläggningsobjekt.

Beräkningsdata:

Anläggningnsobjekt

Stilleståndstid pga fel

Beräkning:

Relevant för:

Används för: 

Anläggningsobjekt
Avdelningar

Beräkning baserad på:

Stilleståndstid
I MaintMaster:
Konfigurerad av användaren

 

Att mäta stillestånd på din utrustning är en effektiv KPI. Det är ofta så viktigt att det finns utrustning utöver ett underhållssystem som mäter det. Om du har ett övervakningssystem och ett underhållssystem för rapportering av stillestånd, kan värdet skilja sig åt. Det är på grund av:

  • Det kan ta ett tag för produktionen att (manuellt) rapportera ett fel
  • Efter reparationen kan det ta tid för maskinen att starta igen

Om ditt övervakningssystem inte kan skilja på stilleståndstid och andra orsaker till att maskinen står still, kan det finnas ytterligare skillnader på grund av:

  • Saknat material
  • Otillräcklig bemanning
  • Operatörernas raster/pauser

Därför, att a båda systemen på plats kan ge värdefull information för både underhåll och produktion. Genom att titta på skillnaderna i stilleståndstid rapporterat av underhåll och övervakningen, kan vi få en bra uppfattning om vad och hur vi kan förbättra.

 

 

 

Ladda ner KPI Handboken som PDF: