KPI:er för återställningstid

MTTR

Funktionssäkerhet – (Mean Time To Restoration)

MTTR beskriver tiden från att felet uppstår tills maskinen är återställd. Det kan inkludera administrativa och logistiska förseningar.

Exempel: Under en månad tillbringade underhållsavdelningen en timme för att laga en pump första gången, två timmar andra gången och tre timmar sista gången. MTTR för denna pump är två timmar.

Beräkningsdata:

Anläggningsobjekt

Tid för återstart
(Stopp till återställt)

Antal fel

Beräkning:

Relevant för:

Används för:

Grupper
Huvudobjekt
Avdelningar
Person

Beräkning baserad på:

Tidsskillnad
I MaintMaster:
Konfigurerad av användaren

 

MTTR (mean time to repair) är en KPI som officiellt rekommenderas för att mäta kvalitetsstyrningssystem, t ex IATF 16949.

Den beskriver tiden från ett fel upptäcks i en maskin eller ett system, tills att det blivit åtgärdat.

För att mäta det behöver du ha en tydlig rutin som talar om hur rapportering av fel och åtgärd ska göras. Att ha det på plats kommer vara till stor hjälp vid en audit. Det är rekommenderat att rapportera allt avhjälpande underhåll i ditt underhållssystem.

I MaintMaster kan du analysera dina KPIer i flera dimensioner: MTTR för maskiner, produktionslinjer, avdelningar eller till och med olika grupper av tekniker. Otroligt kraftfullt om du märker avvikelser i KPI:n som du vill hitta rotorsaken till.

Som alltid rekommenderar vi att ni inte bara fokuserar på en specifik tidpunkt utan tar hänsyn till trender och utveckling över en tidsperiod. MaintMaster stödjer det genom att visa totala värdet tillsammans med trendlinjer och historiska data.

MWT: Mean waiting time

Underhållssäkerhet - (genomsnittlig väntetid)

MWT beskriver den tid det tar från ett fel (inte planerade jobb) registreras till en underhållstekniker börjar arbeta med problemet. För att denna KPI ska vara mätbar måste det definieras tydligt vad det innebär att börja arbeta med en uppgiften.

Exempel: Två akut avhjälpande jobb tar åtta timmar vardera att åtgärda från felupptäckt. Reparationstiden var fyra timmar för respektive jobb. MWT är då 4 timmar.

Beräkningsdata:

Tidpunkt för felrapport

Rapporterad tid

Objekt / Person / Grupp

Beräkning:

Relevant för:

Används för:

Huvudobjekt
Person
Grupper

Beräkning baserad på:

Tidsskillnader
Rapporterad tid
I MaintMaster:
Konfigurerad av användaren

*Tid för återställande

**Rapporterad tid av flera personer måste separeras

Stillestånd på grund av avsaknad av reservdelar

Timmar av stillestånd orsakade av reservdelsbrist

Beskriver driftstopp för en maskin på grund av brist på reservdelar.

Exempel: Vi hade ett haveri på en av våra maskiner. Det tog sju timmar att återställa maskinen varav 5 timmar var väntan på reservdel.

Beräkningsdata:

Huvudobjekt

Stillestånd

Tid för återställning

(Ansvarig person / grupp)

Behov av reservdelar

Beräkning:

Relevant för:

Används för

Huvudobjekt
Reservdelar
Företag
Avdelning

Beräkning baserad på:

Stillestånd
I MaintMaster:
Konfigurerad av användaren

 

 

 

Ladda ner KPI Handboken som PDF: