KPI:er för förrådet

Lagervärde i förhållande till anläggningens försäkringsvärde

Rätt delar på förrådet

Värdet indikerar om du har ett rekommenderat förrådsvärde enligt branchstandard. Exempelvis har processindustri högre värden än traditionell tillverkningsindustri.

Exempel: Om värdet är 0,9% indikerar detta att du förmodligen har för få delar på förrådet och därför riskerar stillestånd pga brist på delar. Gränsvärden beror på typ av industri.

Beräkningsdata:

Lagervärde

Totalt försäkringsvärde

Beräkning:

Relevant för:

Används för:

Företag

Beräkning baseras på: 

Värdet av delar
I MaintMaster:
konfigureras av användaren

Topp 5 avseende använda delar

Mest använda delar

Beskriver vilka delar som har använts mest. Kan baseras på antal eller värde.

Exempel: ger dig en uppfattning om vilka maskiner som orsakar de största problemen baserat på förbrukning av delar.

Beräkningsdata:

Antal uttagna delar

Värdet av uttagna delar

Beräkning:

Relevant för:

Används för:

Avdelning
Förråd
Anläggningsobjekt
Företag

Beräkning baserad på: 

Antal delar
Värdet av delar
I MaintMaster:
Del av standardkonfigurationen

 

Det finns många fördelar med att mäta de mest använda reservdelarna. En av de mest uppenbara är priset för reservdelen och om det är realistiskt i samband med hur ofta den byts ut. Men det är självklart inte allt!

  • När du ser att en reservdel ofta behöver bytas i en utrusning, ger det en bra uppfattning om hur pålitlig reservdelen eller maskinen är
  • Varje gång en reservdel behöver bytas ut, måste produktionen stanna, vilket genererar stilleståndskostnad
  • Att ersätta en reservdel, kräver det mest värdefulla från din underhållsavdelning: tid!

Genom att titta på dina mest använda artiklar (börja gärna med topp 5 och utöka senare om du vill), kan du utvärdera om artiklarna bör ersättas med annat fabrikat, eller om du kan lägga in annan förebyggande åtgärd för att minska användningen.

Kom ihåg att det är inte bara kostnaden för själva artikeln som ska användas som underlag utan även tiden och kostnaden det tar att byta ut den.

Topp 5 avseende delar som inte används - hyllvärmare

Minst (sällan) använda delar

Visar delar som inte har använts på länge, eller aldrig, men som vi har på förrådet.

Exempel: Vi har en del som inte använts på 5 år. Varför? Maskinen den tillhör kanske är skrotad. OBS! Detta gäller inte försäkringsreservdelar.

Beräkningsdata:

Datum för uttag

Saldo

Beräkning:

Relevant för:

Används för:

Förråd
Företag

Beräkning baserad på: 

Datum för uttag
Saldo
I MaintMaster:
Del av standardkonfigurationen

 

Ett snabbt sätt att spara pengar i förrådet: hitta reservdelarna som används minst eller aldrig och gör dig av med dem.

När vi ersätter maskiner eller utrustning så glömmer vi ofta bort motsvarande reservdelar/artiklar som ligger i förrådet. Det betyder att det finns reservdelar som inte passar i någon maskin.

Den uppenbara kostnaden för att ha många reservdelar är såklart kostnaden för förrådsutrymmet. Att minska förrådet har många fördelar:

  • Inventeringstiden kommer naturligt bli kortare när antalet reservdelar minskar
  • Tid som används för att leta efter reservdelar kommer också bli kortare ju färre artiklar du har
  • Även i ditt underhåll- och förrådssystem (jag hoppas det är MaintMaster) kommer det gå ännu fortare att hitta rätt

Det finns ett undantag där du behöver vara försiktig. Vissa reservdelar, även om du nästan aldrig använder dem, måste finnas i förrådet eftersom de har lång leveranstid, svåra eller nästan omöjliga att få tag på och/eller att de inte finns på hyllan när de behövs, kostar mer. Reservdelar som motsvarar något av det kallar vi för försäkringsreservdelar och även om de används sällan så bör du behålla dem i hyllan.

Akutinköp

Delar som behöver akutbeställas

Visar antal akutinköp som gjorts.

Exempel: ett högt tal indikerar att vi behöver utvärdera vilka och hur många av respektive del vi behöver ha på förråd för att minimera stopptid och onödiga fraktkostnader.

Beräkningsdata:

Inköpsordrar

Beräkning:

Relevant för:

Används för:

Anläggningsobjekt
Företag
Avdelning

Beräkning baserad på:

Antal inköpsordrar
I MaintMaster:
Konfigureras av användaren

 

 

 

Ladda ner KPI Handboken som PDF: