KPI:er för förrådet

Lagervärde i förhållande till anläggningens försäkringsvärde

Rätt delar på förrådet

Värdet indikerar om du har ett rekommenderat förrådsvärde enligt branchstandard. Exempelvis har processindustri högre värden än traditionell tillverkningsindustri.

Exempel: Om värdet är 0,9% indikerar detta att du förmodligen har för få delar på förrådet och därför riskerar stillestånd pga brist på delar. Gränsvärden beror på typ av industri.

Beräkningsdata:

Lagervärde

Totalt försäkringsvärde

Beräkning:

Relevant för:

Används för:

Företag

Beräkning baseras på: 

Värdet av delar
I MaintMaster:
konfigureras av användaren

Topp 5 avseende använda delar

Mest använda delar

Beskriver vilka delar som har använts mest. Kan baseras på antal eller värde.

Exempel: ger dig en uppfattning om vilka maskiner som orsakar de största problemen baserat på förbrukning av delar.

Beräkningsdata:

Antal uttagna delar

Värdet av uttagna delar

Beräkning:

Relevant för:

Används för:

Avdelning
Förråd
Anläggningsobjekt
Företag

Beräkning baserad på: 

Antal delar
Värdet av delar
I MaintMaster:
Del av standardkonfigurationen

Topp 5 avseende delar som inte används - hyllvärmare

Minst (sällan) använda delar

Visar delar som inte har använts på länge, eller aldrig, men som vi har på förrådet.

Exempel: Vi har en del som inte använts på 5 år. Varför? Maskinen den tillhör kanske är skrotad. OBS! Detta gäller inte försäkringsreservdelar.

Beräkningsdata:

Datum för uttag

Saldo

Beräkning:

Relevant för:

Används för:

Förråd
Företag

Beräkning baserad på: 

Datum för uttag
Saldo
I MaintMaster:
Del av standardkonfigurationen

Akutinköp

Delar som behöver akutbeställas

Visar antal akutinköp som gjorts.

Exempel: ett högt tal indikerar att vi behöver utvärdera vilka och hur många av respektive del vi behöver ha på förråd för att minimera stopptid och onödiga fraktkostnader.

Beräkningsdata:

Inköpsordrar

Beräkning:

Relevant för:

Används för:

Anläggningsobjekt
Företag
Avdelning

Beräkning baserad på:

Antal inköpsordrar
I MaintMaster:
Konfigureras av användaren

 

 

 

Ladda ner KPI Handboken som PDF: