KPI:er för Grundorsaksanalys

Fördelning av avslutskoder för jobbkategori "Förebyggande Underhåll"

Diagram med avslutskoder för "Förebyggande Underhåll"

Genom uppföljning av standardiserade avslutskoder för förebyggande underhåll kan du förbättra och optimera dina processer gällande förebyggande underhåll

Nödvändig data:

Standardiserade avslutskoder

Anläggningsobjekt

Relevant för:

Beräknas för:

Anläggningsobjekt

Beräkning baserad på: 

Avslutskod-grupper & avslutskoder
# Jobb
I MaintMaster:
Konfigureras av användaren

Fördelning av avslutkodgrupper och koder för "Avhjälpande Underhåll"

Diagram med avslutskoder för "Avhjälpande Underhåll"

Genom uppföljning av standardiserade avslutskoder för avhjälpande underhåll kan du ta faktabaserade beslut för att förbättra driftsäkerheten på dina maskiner

Beräkningsdata:

Standardiserade avslutskoder

Anläggningsobjekt

Uppföljningsjobb (om tillämpligt)

Relevant för:

Beräknas för:

Anläggningsobjekt

Beräkning baserad på: 

Avslutskod-grupper & avslutskoder
# Jobb
I MaintMaster:
Konfigureras av användaren

 

 

 

Ladda ner KPI Handboken som PDF: