KPI:er för Grundorsaksanalys

Fördelning av avslutskoder för jobbkategori "Förebyggande Underhåll"

Diagram med avslutskoder för "Förebyggande Underhåll"

Genom uppföljning av standardiserade avslutskoder för förebyggande underhåll kan du förbättra och optimera dina processer gällande förebyggande underhåll

Nödvändig data:

Standardiserade avslutskoder

Anläggningsobjekt

Relevant för:

Beräknas för:

Anläggningsobjekt

Beräkning baserad på: 

Avslutskod-grupper & avslutskoder
# Jobb
I MaintMaster:
Konfigureras av användaren

Fördelning av avslutkodgrupper och koder för "Avhjälpande Underhåll"

Diagram med avslutskoder för "Avhjälpande Underhåll"

Genom uppföljning av standardiserade avslutskoder för avhjälpande underhåll kan du ta faktabaserade beslut för att förbättra driftsäkerheten på dina maskiner

Beräkningsdata:

Standardiserade avslutskoder

Anläggningsobjekt

Uppföljningsjobb (om tillämpligt)

Relevant för:

Beräknas för:

Anläggningsobjekt

Beräkning baserad på: 

Avslutskod-grupper & avslutskoder
# Jobb
I MaintMaster:
Konfigureras av användaren

 

Avslutskoder för avhjälpande underhåll hjälper dig hitta rotorsaker.

Exempel på avslutskoder är bristande underhåll, handhavande, förslitningsfel.

Den mest komplicerade avslutskoden är handhavande, som indikerar at någon som hanterat utrusningen har begått ett misstag.

Vi ser ofta att underhållstekniker använder en annan avslutskod, för att inte peka finger på den som gjort något fel.

Att det är tillåtet att göra misstag och att uppmuntra människor till att lära från dem, är något som måste komma från företagets kultur.

Jag har aldrig träffat en operatör som tar sönder en maskin eller utrustning bara för att det är kul. Därför kan vi ta för givet att de gör så gott som de kan och att om något blir fel, handlar det inte om att personen gjort det medvetet. Kanske finns det en okunskap som går att lösa med utbildning?

Så rotorsaksanalysen kan ibland landa i att det krävs utbildning, åtminstone om avslutskoden visar att handhavande är den största faktorn till att ett fel uppstått. Att fixa det är inte alltid en stor investering, det kan handla om något så enkelt att sprida kunskap som redan finns. Skapa rutiner eller andra stöddokument. Viktigast är att ha ett öppet sinne och inte börja med pajkastning när ett misstag begås.

 

 

 

Ladda ner KPI Handboken som PDF: