KPI:er för Underhållsplanering

Backlog

Planerade jobb eller tid för planerade jobb där startdatum eller deadline är passerat

Backlog kan vara jobb som har passerat planerat startdatum eller deadline.

Tips: Utvärdera om alla jobb verkligen är försenade eller om vissa återkommande jobb planeras med alltför frekventa intervaller och behöver revideras

Beräkningsdata: 

Anläggningsobjekt

Planerade jobb

Deadline på jobb

Planerad arbetstid på jobb

(Ansvarig Person / Grupp)

Beräkning:

Relevant for:

Används för:

Grupp
Företag
Anläggningsobjekt
Avdelning
Person

Beräkning baserar på:

Planerad tid
# Jobb
I MaintMaster:
Konfigureras av användaren

 

Underhållsplanerare vet att en backlog för underhållsavdelningen riskerar att bli rörig. En av anledningarna är att det inte alltid är korrekt. Det kan handla om att operatörer rapporterar samma fel flera gånger, för att de inte kan se det som redan rapporteras eller i tron om att när ett fel blir rapporterat flera gånger, stiger det i prioritet.

En rörig och oöverskådlig backlog gör det svårare för underhållsplanerare att prioritera och estimera jobben. Det krävs därför att man går igenom listan och rensar när det behövs, till exempel på dubbletter. Det kan självklart stjäla en del tid.

Det bästa sättet för att hålla listan uppdaterad är att, i det här exemplet, ge operatörer åtkomst till alla rapporterade jobb som har skapats på deras maskin eller linje. Då kan de se om ett liknande jobb redan har skapats eller inte.

Leveranssäkerhet

Förhållandet mellan jobb med försenat avslutsdatum och alla utförda jobb

Leveranssäkerhet visar relationen mellan jobb som  har slutförts efter deadline och jobb som har utförts enligt plan.

Exempel: Under en månad slutförde gruppen elektriker 80% av sina förebyggande underhållsuppgifter i tid

Beräkningsdata:

Person / Grupp / Avdelning

Startdatum eller deadline

Avslutsdatum

Beräkning:

Relevant för:

Används för:

Avdelning
Person
Grupp

Beräkning baseras på: 

# jobb
I MaintMaster:
konfigureras av användaren

Beställda vs. Avslutade jobb

Andelen beställda underhållsaktiviteter kontra avslutade beställda jobb 

Beställda vs. avslutade jobb hjälper dig att avgöra om resursbehovet är större än vad din underhållsavdelning klarar av. om förhållandet är över 1 kommer eftersläpningen att växa över tid.

Beräkningsdata:

Jobb / Startdatum

Ansvarig person / grupp

Beräkning: 

Relevant for:

Använd för:

Person
Grupp
Företag
Avdelning

Beräkning baseras på: 

# Jobb
I MaintMaster:
Konfigureras av användaren

 

Skapade vs avslutade jobb är en KPI som kan användas som en tidig indikator för underhållsavdelningens nytta. Om mängden skapade jobb överstiger antalet avslutade under en viss tidsperiod, är det logiskt att underhållsavdelningens backlog växer. Resultatet är att underhåll så småningom drunknar i gamla jobb.

Att ha en backlog är i sig inget problem så länge någon har kontroll på den. Naturligtvis får inte viktiga uppgifter försvinna i mängden. Därför är det bra att kombinera värdet med en tidsperiod. Att ha information om när jobben skapades hjälper till att avgöra om jobbet fortfarande är aktuellt eller inte. Jobb som inte är det bör naturligtvis avslutas.

Att kombinera KPI:n skapade vs avslutade med en tidsperiod kommer också kunna göra det lättare för underhållsplanerare att förutsäga framtida jobb. Kanske ser man till exempel att rapporteringen av jobb ökar efter semestern? Och minskar vid ledigheter?

KPI:n kan också användas för att identifiera flaskhalsar genom att bryta ner den och titta på specifika maskiner, personer, osv.

 

 

 

Ladda ner KPI Handboken som PDF: