KPI:er för Underhållsplanering

Backlog

Planerade jobb eller tid för planerade jobb där startdatum eller deadline är passerat

Backlog kan vara jobb som har passerat planerat startdatum eller deadline.

Tips: Utvärdera om alla jobb verkligen är försenade eller om vissa återkommande jobb planeras med alltför frekventa intervaller och behöver revideras

Beräkningsdata: 

Anläggningsobjekt

Planerade jobb

Deadline på jobb

Planerad arbetstid på jobb

(Ansvarig Person / Grupp)

Beräkning:

Relevant for:

Används för:

Grupp
Företag
Anläggningsobjekt
Avdelning
Person

Beräkning baserar på:

Planerad tid
# Jobb
I MaintMaster:
Konfigureras av användaren

Leveranssäkerhet

Förhållandet mellan jobb med försenat avslutsdatum och alla utförda jobb

Leveranssäkerhet visar relationen mellan jobb som  har slutförts efter deadline och jobb som har utförts enligt plan.

Exempel: Under en månad slutförde gruppen elektriker 80% av sina förebyggande underhållsuppgifter i tid

Beräkningsdata:

Person / Grupp / Avdelning

Startdatum eller deadline

Avslutsdatum

Beräkning:

Relevant för:

Används för:

Avdelning
Person
Grupp

Beräkning baseras på: 

# jobb
I MaintMaster:
konfigureras av användaren

Beställda vs. Avslutade jobb

Andelen beställda underhållsaktiviteter kontra avslutade beställda jobb 

Beställda vs. avslutade jobb hjälper dig att avgöra om resursbehovet är större än vad din underhållsavdelning klarar av. om förhållandet är över 1 kommer eftersläpningen att växa över tid.

Beräkningsdata:

Jobb / Startdatum

Ansvarig person / grupp

Beräkning: 

Relevant for:

Använd för:

Person
Grupp
Företag
Avdelning

Beräkning baseras på: 

# Jobb
I MaintMaster:
Konfigureras av användaren

 

 

 

Ladda ner KPI Handboken som PDF: