Top 3 KPI:er

…som ingen underhållsavdelning borde vara utan

#1: Antal oplanerade stopp

Hur ofta inträffar oplanerade och underhållsrelaterade stopp?

Beräkningsdata:
Antal oplanerade stopp

Beräkning:

Standardurval i MaintMaster kan användas.

Används för:

Avdelningar

Anläggningsobjekt

Företag

Varför ska jag använda det här nyckeltalet?

Antal oplanerade stopp är det i särklass enklaste och mest kraftfulla KPI du kan använda. Den ska alltid minskas. Det är en KPI som alltid leder åt rätt håll och alltid är lönsam.

Varför ska jag använda det här nyckeltalet?

Akut avhjälpande underhåll innebär att teamet måste svara NU – Ofta för att det orsakar produktionsstopp eller för att det finns säkerhetsproblem. Dessa uppgifter åtföljs ofta av nödleveranser och andra dyra åtgärder och påverkar underhållsteamets stressnivå negativt. Du kan verkligen få en känsla av hur väl underhållsorganisationen och produktionsutrustningen mår genom att spåra mängden akut avhjälpande underhåll. Tips: Om du också rapporterar stilleståndstid  i dina Akut avhjälpande underhållsjobb och spårar det i en annan KPI får du ännu bättre möjligheter att identifiera de största bristerna på din produktionsutrustning.

#2: Akut Avhjälpande underhåll

Hur stor del av allt underhåll som utförs är Akut Avhjälpande.

Beräkningsdata:

Arbetstid eller antal Akut Avhjälpande Underhållsåtgärder

Total arbetstid eller antal utförda underhållsåtgärder

Beräkning:

Används för:

Företag
Anläggningsobjekt
Avdelningar

#3: Top 5 Anläggningsobjekt

Vilka anläggningsobjekt är mest resurskrävande?

Beräkningsdata:

Antal jobb per anläggningsobjekt

Stilleståndskostnad per timma/anläggningsobjekt

Använd för 

Anläggningsobjekt

Varför ska jag använda det här nyckeltalet?

Anläggningsobjekt måste följas både när det gäller deras underhållskostnader och antal jobb som skapas på dem. Att följa båda dessa aspekter skapar en tydlig bild av vilka anläggningsobjekt (maskiner, utrustning, byggnader, produktionslinjer …) som är mest resurskrävande – Det skapar underlag för faktabaserade beslut!

 

 

 

Ladda ner KPI Handboken som PDF: