MaintMaster blog - 12 november 2020


KPI-Handboken är klar!

KPI-Handboken är klar!

Hjältarna på underhåll

Hur kan vi utvärdera underhållsavdelningens arbete? Hur mäter vi våra förbättringar? Och hur vet vi om vi är på rätt väg?

KPI-handboken återspeglar de erfarenheter som våra projektledare har gjort med våra kunder och samlar en mängd olika KPI:er som kan användas för underhållsavdelningen.

Använd den som inspiration. KPI:erna är inte exklusiva för MaintMaster men med MaintMaster är det lätt att mäta, visualisera och följa dessa. En del av dem är redan förkonfigurerade i systemet.

 
 

 

 

 

Ladda ner KPI Handboken som PDF: