MaintMaster blog - 7 januari 2016


MaintMagician: MaintMasters mailfunktion

MaintMagician: MaintMasters mailfunktion

Att bra intern kommunikation är nyckeln till ett väl fungerande samarbete är väl känt. Men trots det händer det allt för ofta att information försvinner på vägen eller hamnar ”mellan stolarna” på en arbetsplats. Med MaintMasters mailfunktion kan du säkerställa att rätt personer snabbt och smidigt får tillgång till viktig och användbar information.

Det finns många olika situationer då MaintMasters mailfunktion kan komma till användning. Du kan själv snabbt och smidigt sätta upp mail­funktionen i systemet och bestämma när det ska skickas ut information och till vem. Snacka om mailmagi!

Här kommer förslag på olika situationer där ni har användning för funktionen:

Mellan stolarna
Om ett jobb blir liggande för länge så kan det innebära att det hamnat mellan stolarna, det är oklart vem som har ansvaret. Då kan det vara bra att eskalera till en chef så inte jobbet missas.

Externa tekniker
Bjud in dina externa tekniker till MaintMaster så kan de hantera arbetsordrar som du ger dem och rapportera vad de gör själva. Men för att de ska veta att de fått en arbetsorder kan det vara smidigt med en liten påminnelse via mail, automatiskt.

Maskiner med oväntat mycket störningar
Produktionschefen kanske vill få reda på när en maskin går betydligt sämre än tänkt. Skapa ett urval som fångar upp problemmaski­ner och skickar mail.

Aktuella händelser i fabriken
En del händelser kan vara viktiga att meddela till någon som normalt sett inte tittar i underhållssystemet, t.ex. upptäckt risk för personskada till skyddsingenjör. Eller ett produk­tionsstopp till teknikchefen, som i exemplet till höger.

 

 

GÖR SÅ HÄR!

MaintMagician har fått i uppdrag att få MaintMaster att skicka ut ett mail när någon skapar ett jobb med prioriteten Produktionsstopp. Det löser han genom att göra såhär!

1 Han börjar med att sätta upp ett urval som endast visar jobb med prioriteten Produktions­stopp: Systeminställningar -> Urval -> Lägg till -> Jobb/Jobb. Han döper urvalet till
“Produk­tionsstopp för mailutskick”.

2 Under fliken för Villkor så väljer han att sätta följande villkor:
a) Prioritet – Specifika poster – Produktionsstopp
b) Status – Specifika poster – Obearbetad

 

 

 

 

 

 

3 Eftersom magikerns urval enbart ska användas för mailutskick så kan du göra det osynligt för alla andra genom att inte tilldela det till några roller. Du kan även göra det osynligt för dig själv genom att kryssa ur rutan “Visa för mig oavsett rolltilldelning”.

 

 

 

 

 

 

Därefter går vår magiker vidare till inställningen Varningar och Aviseringar i MaintMasters systeminställningar för att konfigurera aviseringarna.

5 The MaintMagician väljer att skapa en ny avisering med namnet “Mail för produktionsstopp”. För att alla ska förstå vad aviseringen avser så skriver han även en beskrivning.

 

 

 

 

 

 

6 På fliken Regler väljer han att urvalet Produktionsstopp för mailutskick, som han skapade tidigare.

7 Med knappen Lägg till så får han välja vilka mottagare som aviseringen ska gå ut till.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 När han är klar med reglerna så ser konfigurationen ut enligt bild 8.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Så när det kommer in ett jobb med prioriteten Produktionsstopp i urvalet Produktionsstopp för mailutskick, så kommer Owen Allen och Christofer Sullivan att få ett mail. Magiskt, eller hur?