MaintMaster blog - 13 februari 2018


MaintMaster hos SNA Europe Industries Bisov

MaintMaster hos SNA Europe Industries Bisov

SNA Europe Industries (Bisov) är ett företag som producerar kapverktyg. 

De har använt MaintMaster i 7 månader och använder det för alla ärenden relaterade till utrustning, reparationer och TPM. För alla ärenden som handlar om förbättringar inom teknik, säkerthet och produktion.

Med MaintMaster registreras jobb, som tilldelas till ansvariga personer, de rapporterar utförda aktiviteter och fördelar arbeten mellan tillgängliga resurser. Vid sidan av det, används också MaintMaster för brandkontroll och statusanalyser för alla aktiviteter.

Grattis SNA Europe Industries för att ni är MaintMasters!

/ Madelen Barkland, marknad och kommunikation.

 

Läs mer om SNA Europe Industries här: https://www.bahco.com/sv-se/