MaintMaster blog - 29 november 2018


MaintMaster integration at HEM

MaintMaster integration at HEM

Nicklas David är förrådsansvarig på Halmstad energi och Miljö (HEM), han kontaktade oss i höstas med en mycket intressant förfrågan, han ville integrera MaintMaster med en varuautomat för förbrukningsmateriel. I ett samarbete med Procurator/International Vending Machines (IVM) och deras installatör Anders Nyrén tog vi fram en integration. Den påminde mycket om de integrationsprojekt som vi redan har gjort med lagerhissar, men med några nya egenskaper, med mycket potential för framtiden och stor kundnytta.

Nu, ett par månader senare, är första varuautomaten på plats för utvärdering och Nicklas kollega Richard Fransson visar stolt hur man med sitt passerkort loggar in automaten och tar ut ett par nya arbetshandskar. Richard berättar:
”Tillgängligheten för mig och alla kollegor har ökat och just nu ligger tyngdpunkten i sortimentet på personlig skyddsutrustning. Det känns bra att vi har underlättat för alla genom att ha det lättillgängligt där vi passerar dagligen.”

Nicklas kan strax därefter se uttaget i MaintMaster och att det belastar Richards kostnadsställe* i MaintMaster samtidigt som saldot för artikeln minskar med 1 par. Varuautomaten hanteras som ett eget förråd i MaintMaster, vilket gör det enkelt att se vilka artiklar automaten innehåller, samt saldo och kostnader.

I nuläget planerar Nicklas för minst 3 varuautomater. Genom att använda varuautomater blir det enkelt för alla anställda att ta ut förbrukningsmateriel, en stor fördel enligt Nicklas. Att uttaget dessutom registreras automatiskt i MaintMaster innebär att de enkelt kan följa saldoutveckling och kostnader.

/ Mikael Törnqvist, Projektledare

* Kostnadsstället är användarens kostnadsställe. Det anges på personkortet. 

 

Läs mer om Halmstad Miljö och Energi:

– https://www.hem.se/

 

Vill du veta mer om projektet?

– Kontakta oss