MaintMaster blog - 16 oktober 2017


MaintMaster på MC-träff

MaintMaster på MC-träff

MaintMaster på MC-träff!

Förra helgen genomfördes den årligen återkommande Ruskträffen. En MC-träff som arrangerats i över 35 år, och som lockar 300–350 deltagare från nästan hela världen. I år var det lite annorlunda. Eller för att citera Ruskträffgeneralen ”Vi har gått från att vara halvluddiga till att ha järnkoll på vad som ska göras och vad som inte ska göras”.  Med hjälp av MaintMaster och framförallt dess app. kunde alla de 28 frivilliga i projektet ta del av vad han eller hon skulle göra och när.

Inför Ruskträffen hade man byggt upp en enkel struktur i MaintMaster, där man tydligt kunde ha koll på sitt evenemang genom att bygga upp ett anläggningsträd bestående av Kök, Matsal, Toalett, Duschar, Scen, Bastu mm. Utifrån detta var det sedan till att koppla på personer, skapa jobb och göra fördelningen. Hela träffen kunde planeras i detalj och det resulterade i 180 jobb fördelat på:

  • 788 planerade timmar
  • 28 personer som i projektet
  • Hittills 512 timmar inrapporterade i ärenden

Läs hela artikeln här!