MaintMaster blog - 12 februari 2019


MaintMaster på universitet

MaintMaster på universitet

Vid föreläsningen för studenterna på programmen Industriell ekonomi och Maskinteknik vid Linneuniversitetet i Växjö, så visade vår kollega Johan Peterson vikten av att driftsäkerhet och underhåll för en hållbar, säker och ökad produktivitet.

Huvudtemat var ”Halvera dina stillestånd – Rätt information vid rätt tillfälle ger kontroll som skapar säkerhet, nytta och värde”

Än idag så är underhåll ofta liktydigt med att laga eller reparera något som har gått sönder, vilket är en gammal och förlegad definition på underhållsarbete. För sanningen är att avhjälpande underhåll bara är en liten del av arbetsuppgifterna inom en underhållsorganisation. En stor del av arbetet handlar också om att identifiera kommande underhållsåtgärder och att en planering och beredning av dessa åtgärder genomförs, för att uppnå ett så kostnadseffektivt underhåll som möjligt.

Det förekommer en mängd olika definitioner och förklaringar på begreppet underhåll. Ofta varierar förklaringen med faktorer som bransch och nivå i organisationen. För en underhållstekniker som genomför en praktisk underhållsåtgärd kan begreppet underhåll svara mot att byta en koppling mellan motor och pump. För någon i företagsledningen kanske begreppet underhåll snarare associeras med ett verktyg för att öka konkurrenskraft, produktivitet och lönsamhet.

Johan använde underhållshandboken för att förklara vikten av att ha en gemensam syn på underhåll i ett företag, oavsett nivå i organisationen, och vikten av att ta fram en vision och strategi som alla jobbar efter. Det gäller att både produktion och underhåll samarbetar då de olika funktionerna allt mer smälter samman för att bilda dagens moderna underhålls- och driftsäkerhetsarbete. Utan att ha stöd av företagets underhållsvision, mål och strategi, försvåras samarbeten.

Det ställs idag helt nya krav på organisationen och kompetensen i företagen som är på väg in i Industri 4.0. Inte minst mot bakgrund av att en industrianläggning i många fall består av både äldre, ickeuppkopplade, och nyare och uppkopplade, maskiner.

 

Vill du också ha besök av Johan?

Kontakta: