MaintMaster blog - 27 februari 2018


MaintMasters utbildningar!

MaintMasters utbildningar!

Idag har vi en extrainsatt System Introduction på grund av det höga trycket på våra utbildningar. Just nu är våra utbildningar populära och väldigt uppskattade av de som deltagit.

MaintMaster har ett omfattande utbildningsprogram som täcker hela kunskapsbehovet rörande MaintMaster® och hur systemet ska anpassas för att till fullo stödja era processer. MaintMaster har ett omfattande utbildningsprogram som täcker hela kunskapsbehovet rörande MaintMaster och hur systemet ska anpassas för att till fullo stödja era processer. Alla kunder har kommit olika långt i sitt arbete mot ett underhåll i världsklass. För att du lättare ska kunna se vilka utbildningar som är relevanta för dig så delas utbildningsprogrammet in i tre olika områden:

 1. Du som har MaintMaster och vill lära dig hur du bäst anpassar och använder verktyget
  • System Introduction
  • MaintMaster som verktyg
  • Processer & flöden
  • Inköp & förråd
 2. Du som vill lära dig mer om specifika områden inom underhåll
  • Underhållsplanering/ledning
 3. Lär dig att lära ut den viktigaste kunskapen
  • Det är ni som äger era processer. Därmed är det avgörande att ni själva äger kunskapen om hur verktyget MaintMaster ska användas i era processer. För att uppnå detta så kommer ni i kursen Processer & flöden få lära er hur ni själva tar fram och genomför en anpassad utbildning (så kallad Basic User) så att ni säkerställer att era operatörer och tekniker har rätt kompetens. På så sätt säkerställer ni att ni bibehåller kunskapen även efter att MaintMaster har överlämnat implementationen till er. Självklart finns vi fortfarande till hands med våra mer avancerade kurser

Rekommenderad utbildningsplan för ny kund

Vi har gjort många implementationer av MaintMaster. Därmed vet vi vad ni behöver veta för att MaintMaster ska bli ett värdefullt verktyg i era processer. Vi rekommenderar att du går våra utbildningar enligt följande:
– System Introduction
– MaintMaster som verktyg
– Processer & flöden
– Inköp & Förråd
– Underhållsledning

Där du låter det gå en viss tid (ex. 2-6 veckor) mellan varje utbildning för att du ska kunna komma hem, landa i dina nya kunskaper och applicera de i din vardag. Efter våra många år i branschen så vet vi att det är lätt att tappa värdet av utbildingar genom att inte ge dig själv tid för reflektion.

För dig som redan använder MaintMaster: 
Du kan gå vilken utbildning som helst. Att till exempel gå MaintMaster som verktyg efter att ha använt systemet under en tid kan vara en bra idé eftersom du får en påminnelse om coola funktioner. Samma sak gäller för Processer & flöden. Och alla andra utbildningar, faktiskt.

 

MaintMasters utbildningspaket 

Eftersom vi förstår värdet av att sprida kunskap så har vi tagit fram utbildningspaket. En mycket lönsam investering för dig och ditt företag, som innebär att du för 69 000 SEK får skicka 2 personer per tillfälle på samtliga utbildningar under ett års tid, utan extra kostnad. Ordinarie pris på våra utbildningar är 6 900 – 9 900 styck.

 

/ Lars Lorenzo Johansson, Utbildningsansvarig, MaintMaster

lars.johansson@maintmaster.com

013 377 912