Certified MaintMaster Professional

Om

För att kunna genomgå en certifiering krävs det att du har gått följande utbildningar:

  1. System Introduction
  2. MaintMaster som verktyg
  3. Processer och flöden
  4. Underhållsledning – målstyrning och förbättrande processer
  5. Förrådshantering – Optimera ditt förråd

Mer information

Certifieringen genomförs genom att du avlägger ett prov med två delar.

  • En teoretisk del där du får frågor om den svenska standarden för underhåll och frågor om MaintMaster.
  • Den andra delen är ett praktiskt prov där du ska använda dina kunskaper för att briljera i MaintMaster!

 

Plats & pris: enligt överenskommelse