MaintMaster Motivation!

Om

I den här utbildningen går vi igenom vikten av att rapportera för att kunna få en förändring. Vi håller utbildningen på plats hos er vilket möjliggör att vi och ni kan nå ut till en större grupp.

För att öka motivationen till att rapportera och för att säkra upp förståelsen för att just rapportera olika typ av avvikelser och situationer i hos er och i er UH-organisation. .Förutom att prata om vikten av att rapportera det vi gör så går vi också tillbaka och diskuterar frågan ”Vad är underhåll”.