System Introduktion

System Introduktion

Här får du lära dig grunderna i MaintMaster och grunden i vad underhåll är enligt Svensk Standard. Som stöd för utbildningen så kommer vi att använda oss av MaintMasters underhållshandbok, som bygger på den svenska standarden SS EN 13306.

 • Du kommer lära dig funktionerna som ni har användning för i vardagen;
  att skapa nya jobb
  att ta ut artiklar
  att rapportera ett utfört jobb
  hur vi hittar information (kontaktuppgifter till leverantörer, artiklar, jobb skapats osv)

Men för att du ska kunna rapportera in ett fel, söka fram en leverantör eller ta ut en artikel, så måste dessa saker finnas inlagda i MaintMaster. Det är därför som du också kommer att få lära dig hur du bygger upp ditt system.

 • Vi går igenom hur du skapar dina;
  maskiner
  reservdelar
  leverantörer
  personer
  elartiklar
  andra saker som du behöver i ditt system

För att du ska få ett strukturerat system så lägger vi också lite extra tid på att prata om hur vi kategoriserar det vi lägger in.

Mer information

 • Plats: Linköping, Sverige
 • Förkunskaper: Inga
 • Längd: 1 dag
 • Pris: 6 900 SEK

Kommande tillfällen:

Tisdagen den 10 april
Torsdagen den 17 maj

 

Skicka mail till education@maintmaster.com med ditt önskemål om deltagande.

Eller ring +46 13 377 912

Avbokning

Avbokning av bokad plats behöver ske 6 arbetsdagar innan utbildningens startdatum. Vid senare avbokning, eller om bokad person ej närvarar på hela utbildningen, så debiteras 50% av utbildningens ordinarie pris. Detta gäller även för bokningar där ett utbildningspaket nyttjas.

Det går naturligtvis bra att överlåta din plats till en kollega, utan extra kostnad!