Tillbaka

MaintMaster Academy

Utbildningen System Introduction

System Introduction

Här får du lära dig grunderna i MaintMaster och grunden i vad underhåll är enligt Svensk Standard. Som stöd för utbildningen så kommer vi att använda oss av MaintMasters underhållshandbok, som bygger på den svenska standarden SS EN 13306.

Du kommer lära dig funktionerna som ni har användning för i vardagen;

·         att skapa nya jobb

·         att ta ut artiklar

·         att rapportera ett utfört jobb

·         hur vi hittar information (kontaktuppgifter till leverantörer, artiklar, jobb skapats osv)

Men för att du ska kunna rapportera in ett fel, söka fram en leverantör eller ta ut en artikel, så måste dessa saker finnas inlagda i MaintMaster. Det är därför som du också kommer att få lära dig hur du bygger upp ditt system.


Vi går igenom hur du skapar dina;

·         maskiner

·     reservdelar

·         leverantörer

·         personer

·         elartiklar

·         och andra saker som du behöver i ditt system

För att du ska få ett strukturerat system så lägger vi också lite extra tid på att prata om hur vi kategoriserar det vi lägger in.

Kursfakta

Kurslängd: 1 heldag

Förkunskaper: Inga

Plats: Linköping

Pris: 6 900 SEK – Utbildningen ingår i vårt utbildningspaket.

Våren 2018

Tisdagen den 27 februari

Tisdagen den 6 mars

Tisdagen den 10 april

Torsdagen 17 maj

Anmäl dig genom att skicka ett mail till oss så tar vi kontakt med dig.
Eller ring till Lars Johansson, 013 377 912

Kurs den 27 feb Kurs den 6 mars Kurs den 10 april Kurs den 17 maj

Avbokning

Avbokning av bokad plats behöver ske 6 arbetsdagar innan utbildningens startdatum. Vid senare avbokning, eller om bokad person ej närvarar på hela utbildningen, så debiteras 50% av utbildningens ordinarie pris. Detta gäller även för bokningar där ett utbildningspaket nyttjas.

Det går naturligtvis bra att överlåta din plats till en kollega, utan extra kostnad!

Avboka dig här

Certified MaintMaster Professional

Nu kan du bli en certifierad MaintMaster Professional!
För att kunna genomgå en certifiering krävs det att du har gått följande utbildningar:

1. System Introduction
2. MaintMaster som verktyg
3. Processer och flöden
4. Underhållsledning – målstyrning och förbättrande processer
5. Förrådshantering

Certifieringen genomförs genom att du avlägger ett prov med två delar:

En teoretisk del där du får frågor om den svenska standarden för underhåll och frågor om MaintMaster.

Den andra delen är ett praktiskt prov där du ska använda dina kunskaper för att briljera i MaintMaster!

Kontakta oss på MaintMaster Academy för mera information.

Kontakta oss!