MaintMaster ROI kalkyl

Alla underhållschefer vi är i kontakt med har sällan svårt att förstå den otroliga potentialen och nyttan med ett underhållssystem. Svårigheten ligger i att förankra detta vidare i organisationen. Detta är ofta helt avgörande för att kunna få mandat för sin investering. Vår erfarenhet visar att de flesta företag kan spara mellan 15–30 % av deras underhållsbudget vilket givetvis kan översättas till enorma årliga besparingar.

Att uppskatta avkastningen av ett CMMS projekt är svårt. De flesta av oss förstår att all produktion är helt beroende av ett fungerande underhåll. Utan rätt underhåll blir produktionen påverkad och kostnader för produktionsstopp, waste och kvalitetsbrister kan bli enorma. Lägg till detta hur värdet av era kundrelationen skadas då en leverans blir försenad. En annan aspekt är också säkerhet och arbetsmiljö för er produktion och underhållspersonal. Det är rätt svårt att sätta ett korrekt värde på allt detta.

Genom åren har vi skapat ett verktyg som väldigt fort ger dig en idé om vilka pengar det rör sig om. Tricket är att exkludera allt det som inte går att räkna på och bara räkna på det som är möjligt. Bara då vinner din kalkyl trovärdighet kommer att betraktas som fakta snarare än en uppskattning. Alla andra faktorer kommer ändå bara påverka i positiv riktning vilket innebär att resultatet blir ett värsta scenario snarare än ett önsketänkande.

Vi fokuserar på tre områden

  • Produktionstillgänglighet
  • Effektiv underhållsprocess
  • Säkerhet / arbetsmiljö

Vi har hjälpt många företag att räkna fram deras ROI för deras projekt. Kontakta gärna oss om du behöver hjälp för att räkna fram era förutsättningar!

För de mesta behövs inte all data som vår modell kan hantera. Vi använder oss helt enkelt av den data du har tillgänglig och ni kan utifrån den börja er utvärdering. Rapporten understryker alla områden som inte är beräknade vilket i sig bara adderas upp på den positiva sidan.

 

Vill du veta mer?

Kontakta sales@maintmaster.com eller klicka här för att hitta din personliga kontakt!