Branscher

Tack vare MaintMasters flexibilitet och höga användarvänlighet är det enkelt att applicera systemet i alla verksamheter oavsett bransch. Här finner du ett axplock av branscher som använder MaintMaster i sin dagliga verksamhet.

Tillverkningsindustrin

I tillverkningsindustrin krävs gediget och noggrant underhåll för att undvika driftstopp som både kan bli dyra och kräva många arbetstimmar. Med MaintMaster har du full kontroll över hela produktionen, tillverkningen och pågående reparationer. Dessutom får du en överblick över tidigare underhåll, statusen på aktuella arbetsorders och kan automatisk schemalägga framtida underhåll. Varför inte underlätta och effektivisera ert underhållsarbete redan idag?

Tillverkning

Gruvindustrin

Vi vet att gruvindustrin kräver minutiösa kontroller av utrustningens skick och förebyggande underhåll för att undvika dyrbara driftstopp. Underhållsarbete är därför en central del för lönsam gruvdrift. Med MaintMaster kan du organisera underhållsarbetet, schemalägga framtida underhåll och ha kontroll över tidigare reparationer.

Minning

Datacenter

Ett datacenter är mycket komplext och kräver regelbundet underhåll av VVS-system, servrar och elförsörjning. Med ett underhållssystem kan ni när som helst göra felsökningar för att i ett tidigt skede upptäcka eventuella fel och genom förebyggande åtgärder förhindra framtida avbrott. Med MaintMaster kan du genom förebyggande underhåll optimera produktiviteten och minimera underhållskostnader.

Data

Kraftverk

Med ett grundligt underhållsarbete och lättillgängligt underhållssystem kan ni känna er trygga med att ert kraftverk uppfyller gällande regelverk. En välskött anläggning säkrar produktionen, minimerar risk för driftstopp och ovälkomna utgifter. Med MaintMaster kan du skapa långsiktiga underhållsplaner baserat på tidigare data och därmed säkra den dagliga driften.

power

Transport

Kollektiva transportmedel kräver noggrant och regelbundet underhåll för att garantera trafikanternas säkerhet. Ett omfattande underhållssystem är dessutom nödvändigt för att säkerställa att man uppfyller rådande regelverk samt förebygger och minimerar föroreningar. Förutom att förbättra säkerheten kan det även generera en ökad kundnöjdhet och förbättrad punktlighet.

cargo

Processindustri

Industriellt underhållsarbete är oerhört viktigt för att hålla produktionsutrustning och arbetsmiljön säker. Bristande underhåll kan öka risken för olyckor, störningar och avbrott i produktionen. Med MaintMaster kan du försäkra dig om att er industri uppfyller rådande standard och att er arbetsmiljö är både trygg och säker.

Industri

Vagnpark

Alla typer av fordon kräver regelbundet underhåll, med hjälp av detaljerad rapportering och ett underhållssystem som är tillgängligt för alla medarbetare. Transport- och logistikföretag runt om i världen använder underhållssystem för att reducera underhållskostnader, undvika fordonstopp, optimera säkerheten och maximera vagnparkens livslängd.

Vagnspark

Nöjesfält

Underhåll av en nöjespark är inte helt enkelt. Nöjesfält, vattenparker, zoo och lekplatser har alla en sak gemensamt, en miljö som ställer stora krav på underhållsarbetet. Dessutom förväntar sig kunder en enastående upplevelse och högsta möjliga säkerhet. Ta hjälp av MaintMaster för ett högkvalitativt underhållsarbete.

nojespark

Offentlig sektor

Oavsett om du har ansvar för en hel eller delar av en kommuns underhåll kan MaintMaster göra ert arbete både snabbare, enklare och effektivare. Eftersom det ofta innebär stora investeringar krävs ett system som kan upptäcka och minimera risken för ovälkomna kostnader och trygga en säker arbetsmiljö.

offentlig

Jordbruk

För de flesta jordbruk är ambitionen ofta densamma – reducera omkostnader och undvika maskinhaveri. MaintMaster kan hjälpa er planera för inköp av reservdelar och schemalägga framtida underhåll för att se till att er utrustning håller längre. Allt detta är tillgängligt direkt i din smartphone, så att du alltid har full kontroll.

Farmer

Skolor

Vid underhållsarbete för skolor krävs att man ständigt tänker hållbart och kostnadseffektivt. Välstrukturerat underhåll är viktigt både för eleverna och skolans personal. Med MaintMaster kan ni ta ett helhetsgrepp med strukturerad planering och tydlig fördelning av arbetsuppgifterna, för att minimera antalet plötsliga utryckningar och akuta jobb. Dessutom skapas en tryggare och mer trivsam skolmiljö.