MaintMaster T7

MaintMaster T7

Här hittar du information om den senaste versionen av MaintMaster T7™ (fd Aretics T7). Uppdateringar ingår i underhålls- och supportavtalet som du tecknade i samband med installationen av MaintMaster T7. (Om du inte har något sådant avtal med MaintMaster har du inte rätt att ladda ner någon av de filer som finns på denna sida.)

 

Uppdatering MaintMaster T7

Senaste uppdateringen av MaintMaster T7 är 7.00.3801
Senaste uppdateringen av T7 Webinjector är 1.0.0.82

Från och med version 7.00.3736 måste .NET 4.0 vara installerat på varje användardator för att T7 ska kunna köras.

Vi erbjuder ingen support för version 7.00.3685 och senare som körs på SQL2000. Vänligen kontakta oss om du har några frågor.

Vill du uppdatera?

Kontakta vår support, support@maintmaster.com eller 013-377 911 så hjälper vi dig.

Release Notes

Här kan du läsa om vilka ändringar som har gjorts i MaintMaster T7 sedan den version du använder nu. Genom att bläddra nedåt på sidan ser du ändringar som gjorts i tidigare releaser.

Övningar i T7:

Använd ikonen till vänster i youtube-fönstret för att se alla övningar.