Produktionsuppföljning (OEE)

I MaintMaster kan du använda en setup för produktionsuppföljning. Med stärkt samarbete mellan produktion och underhåll så ökar produktiviteten i din anläggning. Något som i sin tur leder till ökat affärsvärde.

Produktionsuppföljning

Precis som det låter så handlar produktionsuppföljning om att följa upp din produktion. Hur mycket har producerats? Hur många och långa produktionsstopp har varit? Hur har det påverkat produkterna? Frågeställningar som vi är säkra på att du känner igen. Inom produktionsuppföljning pratar och mäter man ofta OEE (Overall Equipment Effectiveness) – den totala utrustningseffektiviteten. Med den här setupen gör vi det möjligt att mäta och följa upp OEE.

  • Vi implementerar rapportering av värden som är viktiga för din produktion
  • Utbildning av operatörer & produktionsledare med fokus på rapportering, vad era värden betyder och hur de används för förbättringar
  • Visualisering av produktionsvärden för uppföljning & förbättringsarbete

Att jobba med produktionsuppföljning i ditt underhållssystem möjliggör ytterligare samarbete mellan produktion och underhåll, en nyckel för att öka i driftsäkerhet. Du behöver ett verktyg som främjar samarbete och tillhandahåller samma vision syfte och mål för dina avdelningar. Ett samarbete som hela företaget tjänar på, när det är bra! Det verktyget har vi.


Inkludering av värden

Styrkan med MaintMaster ligger i enkelheten att rapportera. Genom att inkludera viktiga värden i rapporteringen så får ni den information som är relevant för just er produktion. Rapporteringen av dessa värden lägger vi i enkla steg i MaintMaster så att ni får en komplett OEE (overall equipment effeciency) på era maskiner.

Exempel på värden som kan inkluderas:

  • Arbetstid, brutto
  • Planerad tid för stopp
  • Tappad produktionstid
  • Produkt
  • Antal tillverkade produkter
  • Kassationer

 

 

Visualisering av produktionsvärden

Självklart ska det som ni rapporterar in presenteras på ett visuellt sätt. I tjänsten inkluderar vi urval och diagram som gör det enkelt att följa upp. Sortera och filtrera på olika skift, produkter eller specifika maskiner. Möjligheten att visualisera era värden från produktionen är det som hjälper er att ta faktabaserade beslut så att ni kan genomföra förbättringar där det behövs.

Jobba tillsammans

Det är när ni jobbar mot samma mål som ni kan öka i produktivitet och effektivitet, därför
måste du säkerställa att ni använder ett verktyg som främjar samarbete, ett verktyg som
tillhandahåller samma vision, syfte och mål för produktion och underhåll.

 


Vill du veta mer om vår setup?

Kontakta oss!