Ett urval av referenser

De ger en inblick i hur MaintMaster kan appliceras på vitt skilda verksamheter. Ta del av våra kunders upplevelser och erfarenheter. Kanske lär du dig något nytt, kanske blir du inspirerad att tänka om, oavsett hoppas vi kunna ge dig nya insikter och verktyg för att utveckla ditt jobb.

“Det är enkelt att se aktiviteter som ska utföras.”

Stefan Svensson

“Säkerhet, drift och ökad effektivitet”

Kenneth Johansson

“Registrering av jobb, tilldelning och rapportering av utförda aktiviteter”

“Vi har koll på läget. MaintMaster ger oss kontroll”

FordonsGas

Läs mer

"Digitalisering av arbetscertifikat sparar tid"

"Alla som jobbar med underhåll har ett exemplar av vår underhållshandbok som stöd i sitt dagliga arbete."

Göran Högberg

"Vi använder lösningen för allting från rengöring av tank och inspektioner, till att säkerställa processäkerhet och spårbarhet”

"Genom att migrera till MaintMaster så underlättar vi vårt arbete ytterligare genom ökad tillgänglighet, enklare hantering"

Thule Group

Läs mer

“Att kunna se om och var vi har problem. Och sprida kunskap!”

Torbjörn Österby
Verkstads- och fastighetschef

“Tidsbesparing och spårbarhet”

Henrik Magnusson
Service-elektriker

“Underhåll ska vara enkelt”

Mikael Andersson
Underhållschef

“Navet för underhållet”

Sjöräddningssällskapet

Läs mer