Ett urval av referenser

De ger en inblick i hur MaintMaster kan appliceras på vitt skilda verksamheter. Ta del av våra kunders upplevelser och erfarenheter. Kanske lär du dig något nytt, kanske blir du inspirerad att tänka om, oavsett hoppas vi kunna ge dig nya insikter och verktyg för att utveckla ditt jobb.

"Det är enkelt att se aktiviteter som ska utföras.”

Stefan Svensson
Underhållsansvarig

“Vi har koll på läget. MaintMaster ger oss kontroll”

Jonas Eliasson
Service chef

“Registrering av jobb, tilldelning och rapportering av utförda aktiviteter”

SNA Europe Industries (Bacho) i Bisov

“Navet för underhållet”

Sjöräddningssällskapet

I en organisation vars målsättning är att rädda människoliv är det livsviktigt med driftsäkerhet. Just nu förbereder sig Sjöräddningssällskapet för sin högsäsong.

Läs mer

“Att kunna se om och var vi har problem. Och sprida kunskap!”

Torbjörn Österby
Verkstads- och fastighetschef

“Tidsbesparing och spårbarhet”

Henrik Magnusson
Service-elektriker

“Underhåll ska vara enkelt”

Mikael Andersson
Underhållschef

“Säkerhet, drift och ökad effektivitet”

Ahlstrom-Munksjö

Läs mer