Anza, Orkla House Care

Anza, Orkla House Care

"Tack vare att de har tillgång till MaintMaster så slipper de att skriva egna tidslappar och allt läggs in och hanteras"

På Orkla House Care’s fabrik i Bankeryd tillverkas högkvalitativa penslar och rollers som används av både yrkesmålare och ”gör-det-självare”. Produkterna tillverkas under flera olika varumärken beroende på vilken marknad de ska säljas på; Anza (Sverige), Jordan (Norge), Spekter (Danmark) och Hamilton (UK). På fabriken i Bankeryd arbetar 140 av de 250 anställda, och tillverkningen startades redan 1946. Sedan 2012 ägs Anza av Orkla och är en del i Orkla House Care AB.

I samband med att Orkla köpte Anza ställdes plötsligt nya krav på underhållet av fabriken. I januari anställdes underhållschefen Stefan Svensson som då fick i uppgift att starta en underhållsavdelning från grunden. Ca sex månader senare, var arbetet i full gång och det gav redan efter ett par månader ett bra resultat.

bjud in leverantörer i underhållssystemet
Underhållsavdelningen består av totalt fyra personer, varav två har arbetat på företaget länge och därmed har de en lång erfarenhet och detaljkunskap om hur fabrikens maskiner fungerar. Till sin hjälp har även Stefan två personer från den externa leverantören CM El. För att få ett så smidigt arbetssätt som möjligt så arbetar även de i MaintMaster:

”Våra kollegor från CM El arbetar hos oss i stort sett heltid. Deras arbetsuppgifter är inte enbart underhållsrelaterat, utan de hjälper även andra delar av företaget med elinstallationer osv. Tack vare att de har tillgång till MaintMaster så slipper de att skriva egna tidslappar och allt läggs in och hanteras direkt i underhållssystemet. Tiden som sparas kan läggas på viktigare saker”

Fördelarna med att låta en leverantör arbeta direkt i MaintMaster är många. Men framförallt är det överblicken av tidsrapportering och åtgången av reservdelar som ger Stefan en tydlig bild av kostnaderna. Även på CM El´s kontor har man insett fördelarna med att ha ett gemensamt system och numera kan de lägga in prognoser för inköp med betydligt bättre precision. Stefan fortsätter:

”Genom att skriva in arbetsordernumret direkt på fakturan så kan jag följa upp jobb som blivit genomförda och matcha det mot våra egna noteringar”

Fokus på en strukturerad reservdelshantering
Ordning och reda är en förutsättning för ett fungerande underhåll. En av de första åtgärderna som Stefan tog till när han började var att ställa i ordning den lokal där underhållsavdelningen håller till. Resultatet ser ni på bilderna nedan. En av de största utmaningar nu är att styra upp och få ordning på reservdelslagret:

”När jag kom hit så fanns ingen dokumentation över våra reservdelar. Varken på vad som fanns i lager eller vilka delar som hade högst åtgång. Som ett första steg har vi inventerat och kategoriserat samtliga reservdelar och när vi är klara kommer vi benämna våra reservdelar med samma nummer som leverantörerna använder så att vi snabbt och enkelt kan matcha ut- och inleveranser samt underlätta vid beställning”

Att få möjlighet att starta upp en underhållsavdelning från grunden är för många en dröm.

”Vi kom långt på bara ett halvår men har fortfarande en del utmaningar framöver. En av de bidragande faktorerna till att jag har fått så mycket att hända på kort sikt är att jag har haft ledningens förtroende och stöd. Det underlättar oerhört”