BorgWarner

BorgWarner

I Landskrona ligger BorgWarner, ett företag som tillverkar innovativa lösningar för framdrivningssystem till fordonsindustrin. De har använt MaintMaster som underhållssystem sedan 2018-01-30. Linus Borsing är underhållsingenjör på BorgWarner och var delaktig i implementationen, och nu i användandet av MaintMaster.

Under projektet hade de hjälp av en projektledare från MaintMaster.
”Projektledaren som vi blev tilldelade besatt en gedigen kunskap om programmet och kunde svara på alla frågor, vilket gjorde att själva uppbyggnaden av programmet gick extra smidigt” säger Linus.

I huvudsak så används systemet till att rapportera fel från fabriken som tilldelas underhållspersonalen, men det används även för arbeten som förbättringar, administrativa arbeten, etc. Linus favoritfunktion är aviseringstjänsten som har, och fortsättningsvis kommer, hjälpa till med aviseringar när något nytt skett i programmet.

Läs mer om BorgWarner här: www.borgwarner.com
Aviseringstjänsten är helt konfigurerbar och talar alltså om när något nytt sker i ditt system. Läs mer om funktionen i vår FAQ eller kontakta vår support så berättar de mer!