Ahlstrom-Munksjö

Ahlstrom-Munksjö

“Säkerhet, drift och ökad effektivitet”

Problem

Tillsammans med deras kunder utvecklar Ahlstrom-Munksjö nya lösningar som gör deras verksamhet mer effektiv och hållbar. Genom att utmana gränserna för hur fibrer kan användas i olika produkter, strävar de efter att förbättra slutanvändarens upplevelser, över hela världen. Ahlstrom-Munksjö i Billingsfors är en kombinerad massa- och pappersfabrik, där många typer av specialfiberbaserade material produceras. De har tre pappersmaskiner och producerar papper av sin egen massa. Av de 300 anställda på fabriken så arbetar 50st med underhåll och 200st i produktionen.

Lösning

Ahlstrom-Munksjö vill förbättra deras säkerhet, tillgänglighet och effektivitet. Många arbetsordrar skrevs ut från MaintMaster, fick kommentarer skrivna med penna, innan de rapporterades in igen manuellt. Resultatet blev dubbelarbete och ledtid, och som inte hjälpte operatörerna och underhållsteknikerna att utnyttja deras fulla potential.

 

MaintMaster har tillsammans med HASH Mobile, underhållstekniker och operatörer på Ahlstrom-Munksjö i Billingsfors, utvecklat MaintMaster Inspector. Genom att digitalisera olika kontroller så som checklistor, egenkontroller, fortlöpande tillstånds kontroller (FLT) och genom enkel åtkomst för operatörer och underhållstekniker att kunna rapportera drift- och maskinstatus, så nyttjar vi deras kunskaper om maskinerna på ett effektivare sätt.

 

För att utföra det operatörsdrivna underhållet har både operatörer och underhållstekniker tillgång till arbetsordrar med hjälp av MaintMaster Inspector. Att samla data på maskinkomponents nivå, från både operatörerna och digitala sensorer, möjliggör ett mer proaktivt och prediktivt arbete, vilket minimerar de reaktiva underhållet.

Resultat

MaintMaster Inspector powered by HASH, är resultatet av ett samarbete mellan MaintMaster och Hash Mobile. Appen gör det enkelt att dokumentera data direkt genom en länk i arbetsordern i MaintMaster. Problem som rapporteras som Viktiga eller Kritiska (baserat på toleransnivån hos utrustningen) blir automatiskt en ny arbetsorder (avvikelse) i MaintMaster. All den insamlade data är också registrerad mot maskinen, för att kunna se trender och förutse eventuella problem.

 

MaintMaster Inspector, är en nyckelkomponent i arbetet för att öka säkerheten, tillgängligheten och effektiviteten för Ahlstrom-Munksjö i Billingsfors.

 

  1. Arbetsordrar planeras och schemaläggs i MaintMaster
  2. Arbetsordern är lättåtkomligt från MaintMasters app, både för operatörer och underhållstekniker
  3. Den korrekta rutinen (checklistan) triggas från arbetsordern via en länk till MaintMaster Inspector
  4. När registreringen i MaintMaster Inspector är klar, avslutas arbetsordern i MaintMaster och ett PDF-dokument bifogas för dokumentation.
  5. Alla identifierade problem blir till nya, arbetsordrar (avvikelser) i MaintMaster. Redo att hanteras direkt av rätt person.
  6. All insamlad data mappas mot rätt utrustning, för att kunna se trender och förekomma problem.

Ahlstrom-Munksjö: https://www.ahlstrom-munksjo.com/sv/
HASH Mobile (Good Solutions): http://www.goodsolutions.se/