Aspen

Aspen

“Tidsbesparing och spårbarhet”

Arbetet med brandskyddsronder och behovet av spårbar dokumentation var startskottet för övergången till MaintMaster.

– Vi behövde spårbarhet på jobben och MaintMaster var ett verktyg som möjliggjorde blixtsnabb sökning på allt som hade med ett jobb att göra, säger Henrik Magnusson, Serviceelektriker och ansvarig för akut underhåll på Lantmännen Aspen i Hindås.

Som underhållsavdelning skiljer sig Aspen åt mot andra underhållsavdelningar på så sätt att de förutom underhåll även jobbar till stor del med projektarbete och utveckling. Henrik har precis varit på projektledarutbildning och lyfter upp vinsterna med att få tydlighet i projekten genom ett verktyg som är så lätt att alla kan använda det i den dagliga verksamheten.

– En stor utmaning är att tänka fram hur man i ett senare skede vill kunna hitta data kring ett projekt, på alla nivåer, säger Henrik. Vi är en liten organisation och använder många underentreprenörer i jobben, något som kräver spårbarhet och dokumentation för att kunna ta bra beslut.

Bra beslut i det här fallet handlar för Aspen om att kunna inrikta sig på förbättrande, systematiskt underhåll för att kunna säkerställa driften. Något som alltid står högt på önskelistan. Aspen har tidigare haft AreticsT7 men precis gått över till MaintMaster efter ett konverteringsprojekt.

– Det kunde inte gått smidigare att gå över till MaintMaster, Björn Lindberg på MaintMaster är extremt proffsig. Konverteringsprojektet tog några månader, men var problemfritt och innebar minimal insats för oss som kunder, säger Henrik.

Idag har alla ronder och dokumentation implementerats. Den dagliga styrningsdetaljen Gröna korset är på plats och organisationen jobbar med MaintMaster som en dagbok, där de varje dag kan mata in allt som har med ett projekt att göra.

Att hela tiden snabba på processen med arbetsordrar är en verklighet idag. Förut hamnade saker i en stor pärm, idag är man tre knapptryck ifrån att hitta det man behöver.

– De konkreta värden vi jagar är tidsbesparing, spårbarhet och att ha allt samlat på ett och samma ställe, något som är möjligt med MaintMaster som handlar om så mycket mer än underhåll. För oss är det vår dagbok där vi hittar allt vi behöver för att kunna ta bra beslut, avslutar Henrik.

www.aspen.se