Sjöräddningssällskapet

Sjöräddningssällskapet

“Navet för underhållet”

I en organisation vars målsättning är att rädda människoliv är det livsviktigt med driftsäkerhet. Just nu förbereder sig Sjöräddningssällskapet för sin högsäsong.

– I en krissituation behöver vi ha pålitliga båtar, säger Marie Louise Dahlberg, teknikavdelningen på Sjöräddningssällskapet. Vi ansvarar för 200 båtar, allt från vattenscooters till svävare och kryssare och gör vårt bästa för att ligga i framkant för att undvika haverier, säger Marie Louise.

Just nu förbereder sig organisationen inför högsäsong, alla ska få ordning på båtarna som inte ska stå still utan vara ute på uppdrag hela tiden. SSRS utför ca 70% av alla räddningsuppdrag via SOS och verksamheten bygger på frivillighet och donationer. Aretics har donerat MaintMaster och utbildningar till SSRS för arbetet med underhåll.

– Vi använder oss av MaintMaster som underhållssystem och det kommer att bli vårt nav för den operativa delen i organisationen, säger Marie Louise. Tanken är att de frivilliga går över sina båtar och registrerar det som behöver åtgärdas direkt i systemet.

– Vår målsättning är att arbeta med förebyggande underhåll, kvalitetssäkring och undvika haverier och brandsläckningar, säger Marie Louise.

I en organisation som stundtals är underbemannad är det viktigt att prioritera rätt, att tänka långsiktigt, att skapa rutiner så att såväl instruktioner som reservdelar finns tillgängliga till nästa gång.

En stor del av arbetet handlar just nu om att uppdatera komponentregister, att få in i data, felanmälan och beställningar i systemet.

– Det långsiktiga arbetet handlar om att skapa förutsättningar för att alla ska kunna arbeta preventivt. Allt behöver vara på plats så att haverier kan minimeras och insatserna kan fokuseras på att rädda liv, inte reparationer, avslutar Marie Louise.

www.ssrs.se