”Kommunicera mera”

St: Eriks

S:t Eriks är i en moderniseringsfas. Förbättringar sker på alla områden så även på underhållssidan där kommunikation är en central del.

Kommunikation är det viktigaste av allt, är man inte överens kommer det aldrig att fungera, säger Hannu Leppänen som jobbar med utvecklingen av underhållet på S:t Eriks i Uppsala. När jag pratar med folk behöver det vara så rakt som möjligt. Vet man inte fråga om hjälp, fortsätter Hannu.

S:t Eriks har inte tidigare haft något system för att hantera och dokumentera underhållsinsatser. Utmaningen just nu består i att lyfta status på viktiga utrustning och ha en fortsatt stabilt fungerande verksamhet.

Innan vi införde ett datoriserat system fanns mycket på plats med arbetssätt och rutiner, men vi behöver få in data för att kunna ta bättre beslut kring åtgärder och förbättringar, fortsätter Hannu.

Viktig blandarstation
Verksamheten på S:t Eriks, där man bl a producerar marksten, rör, stödmurar och takpannor av prefabricerad betong, är beroende av att en blandstation fungerar och matar vidare betongen till andra stationer.

Vi har infört FU rondering på blandarstation och fört in det i systemet. Utan blandarstation stannar resterande utrustning, säger Hannu. Han betonar även vikten av kommunikation och ansvar när det gäller alla delar i arbetet.
Det är viktigt med eget ansvar. Om man förstår vikten av det egna arbetet förstår man också hur viktigt det är att saker blir gjort. Detta är något man behöver ställa krav på, säger Hannu.

På S:t Eriks arbetar man aktivt med förbättringar och man är noga med att arbetsorder/förbättringsförslag hamnar i det gemensamma systemet.

Vi uppmuntrar medarbetare att komma in med förslag på förbättringar och via ledningsgruppen för underhåll återkommer vi även med feedback.

För kommande året är det många punkter på tapeten för att utvecklas ytterligare.

Främst handlar det om att säkra stöd från maskintillverkare och underleverantörer, att få till och bibehålla nivån på produkterna, att systematisera underhållsarbetet med rutiner och ronder och se till att alla kan använda det implementerade systemet, avslutar Hannu.

www.steriks.se